Skip to main content

På väg mot nollutsläpp

Hur ska byggsektorn kunna bli klimatneutral? Och hur kan tunnelbaneutbyggnaden vara en del av det arbetet?

Publicerad: 2018-02-02

Just nu pågår ett stort arbete med att ta fram en färdplan för hur byggsektorn kan bli klimatneutral. Senare i vår ska planen presenteras för regeringen. Nya tunnelbanans hållbarhetschef Steve Persson är en av dem som är med i arbetet med planen:

­– Idén till färdplanen kommer från byggbranschen och målet är att hela sektorn ska bli klimatneutral till 2045, säger han.

Steve Persson.

Färdplanen är en del av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Målet är en gemensam plan för alla inom byggsektorn – byggbolag, beställare och beslutsfattare – för hur arbetet mot klimatneutralitet ska tas vidare.

­– Det här arbetet är viktigt, inte minst inför våra stora upphandlingar. Vi får veta hur branschen ser på möjligheten att minska klimatutsläppen och kan vara med och påverka hur vi själva ska ta oss till nollutsläpp, säger Steve Persson.

Färdplanen ska utmynna i konkreta förslag på hur en klimatomställning inom byggsektorn kan bli möjlig och förslagen kommer att lämnas över till berörda aktörer, politiker och beslutsfattare. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med klimat och hållbarhet? Läs tidigare artiklar om vårt klimatarbete och om hur solceller kan göra tunnelbanan mer hållbar. 

2019-02-04