Hoppa till huvudinnehåll

Plan för utbyggd depå granskas

Översiktsbild över utbyggnaden av Högdalsdepån och ny anslutning till Grön linjes Farstagren.
När tunnelbanan byggs ut behövs en större depå i Högdalen och en ny koppling mellan depån och Gröna linjen.

Publicerad 2019-11-11

För att bygga bergtunneln mellan depån och Gröna linjens Farstagren behövs en järnvägsplan. Det är den som nu ställs ut för granskning.

– Vi presenterar en lösning som ger bra förutsättningar för framtidens trafik när nya stationer och linjer är klara, säger Marie Fredell, projektchef för depåutbyggnaden.

Marie Fredell

Det färdiga förslaget ska nu granskas av allmänheten, berörda verksamheter och myndigheter under en månad. Alla eventuella synpunkter skickas sedan med till Trafikverket, som fastställer järnvägsplanen.

Sedan 2015 har fyra samråd hållits om den utbyggda depån, och alla synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

– Vi ska bygga något som ska fungera under väldigt lång tid, och därför måste planeringen vara noggrann och ta hänsyn till både människor och miljö. Synpunkterna från allmänheten, fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter har varit väldigt viktiga för att få fram en så bra järnvägsplan som möjligt, säger Marie Fredell.

Granskningen avslutas den 11 december och järnvägsplanen skickas till Trafikverket för att bli fastställd i början av nästa år.

Se filmen som visar hur depån ska fungera.

Här ställer vi ut järnvägsplanen
• Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 Stockholm
• Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Från 12 november till 11 december 2019 finns tryckta handlingar på ovanstående platser. Du hittar järnvägsplanen i digital form på vår webbplats.

Synpunkter på järnvägsplanen 
Ska lämnas skriftligt med namn och adress. Du kan lämna dina synpunkter senast 1 mars genom att skicka e-post till registrator.fut@sll.se eller skriva ett brev till Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Granskning Utbyggd depå i Högdalen”.

2019-12-02