Hoppa till huvudinnehåll

Så här kopplas nya depån till Grön linje

karta anslutningsspår depå Högdalen
Nu finns ett färdigt förslag på hur tågen på Gröna linjen ska komma in och ut från den utbyggda depån i Högdalen. Anslutningsspåren kommer att dras under jord från den utbyggda depån till Gröna linjens Farstagren. 

Tunnelbanedepån i Högdalen ska byggas ut och moderniseras för att kunna användas av både Grön och Blå linje. Idag går anslutningsspår från depån till den Gröna Hagsätragrenen. Men den blir en del av Blå linje i och med utbyggnaden av tunnelbanan. Då behöver ett nytt anslutningsspår byggas till Gröna linjens Farstagren.

Ut på morgonen, in på kvällen


I söder kommer spåren att anslutas inom dagens spårområde precis öster om Vaniljvägen (se karta). Där kommer cirka 12 tåg att köra ut på vardagsmorgnar. Kvällstid ska lika många tåg tillbaka in till depån. De anslutande spåren kommer att gå från Gröna linjen, dels vid bron över Gubbängsfältet och dels söder om Hökarängens station, under jorden hela vägen till depån (se karta).


-    Det här tycker vi är den bästa lösningen för att vi på ett effektivt sätt ska kunna få in och ut tågen. Vi har också hela tiden haft en tät dialog med Stockholms stad, så att spåren anpassas väl till kommande bostadsbyggande i området, säger Ulf Larsson, projektchef för depå, fordon och signal på landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana. 

Nästa allt byggs under jord


Anslutningsspåret blir cirka 2 kilometer långt och förläggs helt under jord, förutom precis där spåren ansluter till Farstagrenens spår. Målet har varit att hitta en dragning som påverkar miljön, de närboende och stadens framtida byggplaner så lite som möjligt. Större delen av spåren kommer att dras i tunnlar ca 20 – 25 meter under jord. Men nära anslutningarna kommer de att gå ytligare och där kommer bygget att märkas mest. 

Planeringen fortsätter


Under våren och sommaren fortsätter planeringsarbetet med anslutningsspårets dragning och en mer detaljerad beskrivning presenteras under det samråd som planeras till efter sommaren 2016.

 

2019-01-29