Hoppa till huvudinnehåll

Så här vill vi bygga Gula linjen

Mellanplan Arenastaden
Nu är det dags för det sista steget i den formella planprocessen för Gula linjen innan järnvägsplanen lämnas in till Trafikverket för att fastställas.

Mellan 31 maj och 22 juni visar vi alla de handlingar som hör till järnvägsplanen, under det som kallas för granskning.

Järnvägsplanen beskriver vilken mark vi behöver ta i anspråk, miljökonsekvenser samt hur vi vill utforma och bygga tunnelbanan. Under planprocessen har vi haft löpande samråd med fastighetsägare, verksamheter och allmänhet och drygt 1000 synpunkter har samlats in och besvarats från 2014 och framåt.

Här hittar du handlingarna
Granskningshandlingarna finns tillgängliga på sidan beslut och handlingar . Handlingarna finns också i tryckt form på följande platser:

  • Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum

  • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm

  • Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Under granskningen kan berörda lämna synpunkter på järnvägsplanen. Synpunkter på järnvägsplanen måste lämnas skriftligt och skickas via mejl till registrator.fut@sll.se

Du kan också skicka brev till Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 22 550, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Arenastaden”.

Frågor besvaras av planhandläggare Kaisa Nugin, telefon: 08-737 25 00.

Efter granskningen skriver vi ett utlåtande. Den bemöter inkomna synpunkter som går vidare i den formella prövningen. Det är trafikverket som fastställer järnvägsplanen och när den vunnit laga kraft är den juridiskt bindande.

Nyfiken på stationerna?
På vår YouTube-kanal finns ett bildspel som visar konsten på Gula linjens stationer.

2019-01-29