Hoppa till huvudinnehåll

Så här vill vi bygga nya tunnelbanan till Barkarby station

Nu inleds den sista delen i den formella planprocessen för Blå linje till Barkarby station.

Mellan den 29 juni och 29 augusti 2017 kan du ta del av de handlingar som visar hur vi vill bygga anläggningen. I den så kallade granskningen redovisas den anläggning vi avser att fastställa och senare bygga. Vi är därmed säkra på att den möter de funktioner som behövs och att det är genomförbart att bygga den, Granskningen syftar till att visa hur tunnelbaneanläggningen sutligen utformats - efter de samråd som hållits - och hur berörda påverkas.

Handlingarna som presenteras utgörs av skisser, kartor, järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning med mera. Järnvägsplanen beskriver hur tunnelbanan ska byggas och vilken mark som behövs. Där finns också en samrådsredogörelse som beskriver hur vi tagit hand om tidigare synpunkter som kommit in.

Handlingarna finns tillgängliga på sidan Beslut och handlingar. Handlingarna finns också i tryckt form på följande platser:

  • Järfälla kommuns servicecenter, Riddarplatsen 5
  • Herrestaskolans bibliotek, Karlslundsvägen 25
  • Kista bibliotek, Kista Galleria
  • Barkarby bibliotek, Jaktplan 2
  • Jakobsbergs bibliotek, Edvard Griegsgången 9
  • Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
  • Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69, Stockholm

Vi svarar på frågor

Den 16 augusti kl 15-19 finns vi på Barkarby bibliotek och svarar på frågor, den 17 augusti kl 15-19 finns vi på biblioteket på Herrestaskolan. Välkommen!

Synpunkter på järnvägsplanen ska lämnas skriftligt med namn och adress. Du kan skicka e-post till registrator.fut@sll.se eller skriva ett brev till Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Barkarby”. Senast 29 augusti 2017 ska synpunkterna vara inskickade.

Frågor besvaras av planhandläggare Åsa Malmborg, telefon: 08-737 25 00.

Efter granskningen skriver vi ett utlåtande. Det bemöter inkomna synpunkter som går vidare i den formella prövningen. Det är trafikverket som fastställer järnvägsplanen och när den vunnit laga kraft är den juridiskt bindande.

2019-01-29