Hoppa till huvudinnehåll

Samrådet om Barkarby avslutat

Samråd om tunnelbanan till Barkarby.
Åtta miniutställningar varav en bemannad och ett 20-tal synpunkter från privatpersoner – nu är det kompletterande samrådet för tunnelbanan till Barkarby avslutat. 

Samrådet var det sista innan järnvägsplanen ställs ut för granskning i vår. Huvudfokus var att visa upp de förändringar som gjorts av framför allt stationsläget vid Barkarby station.

Många nyfikna frågor

En kväll i oktober var flera av de som jobbar med tunnelbaneutbygganden på plats på Herrestaskolan i Barkarbystaden för att svara på frågor, visa projektet och möta framtida resenärer. Omkring 30 personer kom och dessutom en hel skolklass som hade många frågor om tunnelbanan. Och många av besökarna passade på att prata om andra delar av tunnelbanan också: 

- Jag fick frågor om allt från hur man på bästa sätt ska ta sig från tunnelbanan i Barkarby till pendeltåget om man sitter i rullstol till frågor om station Sofia på Södermalm, som kommer bli en av världens allra djupaste, berättar projektchef Anna Nylén.

Järnvägsplan och miljötillstånd på gång

Nu kommer synpunkterna att sammanställas och vägas in det fortsatta arbetet. Redan innan jul kommer tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in. Och efter granskningen i vår lämnas järnvägsplanen in till Trafikverket för fastställelse. Byggstart är planerad till 2018, då alla tillstånd är på plats.


- Nu har vi kommit så långt med både planering och undersökningar av mark och berg att jag räknar med att vi ska kunna börja bygga 2018, om inte planerna blir överklagade, säger Anna Nylén.  

2019-01-29