Hoppa till huvudinnehåll

Se konsten på Gula linjens stationer

Västra entrén Hagalund
Arbetet med gestaltningen av de tre nya stationerna på Gula linjen är inne i en intensiv fas. Konstnärerna, arkitekterna och ingenjörerna har jobbat tätt tillsammans hela våren. Nu finns resultatet framme – bilder och en film om hur stationerna och konsten kommer att se ut – från gatunivå ner på plattform.

 - Det här känns jättekul att kunna visa upp, det ger verkligen en bra bild av hur det kommer att vara att resa med Gula linjen, säger projektchef Malin Harders.

På vår Youtube-kanal finns ett bildspel där du kan titta på alla stationerna, Hagastaden, Hagalund och Arenastaden. Se bilderna här på vår webbsida. Bilderna är gestaltningsförslag och utformningen kan komma att justeras.

Snart färdig plan

I slutet av maj är förslaget till järnvägsplan helt färdigt. Då kommer hela planen att finnas tillgänglig här på webben och man kommer också att kunna titta på den på några ställen både i Solna och i Stockholm.

 - Vi har jobbat intensivt med Gula linjens sträckning och stationslägen under nästan tre år. Vi har haft många samråd där vi beskrivit det vi föreslår och där vi hämtat in synpunkter från allmänhet, remissinstanser och intressenter i områdena runt Gula linjen. Nu har vi ett färdigt förslag att visa upp. Det känns fantastiskt att vi kommit så långt, säger projektchef Malin Harders.

Nästa steg är att skicka in järnvägsplanen till Trafikverket, som fastställer den. Byggstarten är planerad till 2018, under förutsättning att alla nödvändiga tillstånd är på plats.  

2019-01-29