Hoppa till huvudinnehåll

Slut på granskning för tunnelbana till Nacka och söderort

Ett femtiotal yttranden kom in när järnvägsplanen för tunnelbana till Nacka och söderort ställdes ut för granskning. Nu ska synpunkterna tas om hand.

Publicerad: 2018-03-05

– Vi kommer att bemöta alla synpunkter i ett granskningsutlåtande. Om de föranleder anpassningar i planen kommer det att genomföras och de som berörs av ändringarna får möjlighet att lämna synpunkter, säger Martin Hellgren, avdelningschef för utbyggnaden till Nacka och söderort.

Nästa steg är att skicka vidare planen till länsstyrelsen som ska ge grönt ljus innan den lämnas till Trafikverket för fastställelse. Först när järnvägsplanen är fastställd, detaljplanerna vunnit laga kraft och miljödomen meddelats kan nya tunnelbanans stora tunnelarbeten starta.

 

2019-02-04