Hoppa till huvudinnehåll

Små förändringar efter granskning

Ungefär 60 synpunkter kom in under granskningen av järnvägsplanen för tunnelbanan till Nacka och Söderort. Nu har alla fått svar – och en del saker ändrats.

Publicerad: 2018-05-25

Det handlar om små förändringar, som alla direkt berörda kommer att få information om.

  – Det är jättebra att vi fått in de här synpunkterna, nu kan vi fortfarande enkelt fixa till saker som annars kanske inte hade upptäckts förrän under bygget, säger Martin Hellgren, avdelningschef för tunnelbanan till Nacka och Söderort.

  – Att det inte blir några större förändringar är ett gott betyg till vårt arbete och inte minst till den samverkan vi har med kommunerna och med andra parter, fortsätter han.

Flyttad ventilation

Ett exempel på en förändring är att en ventilationsöppning vid Kungsträdgården har flyttats för att fungera bättre med Stockholms stads planer.

  – Nu jobbar vi om de här olika punkterna snabbt, innan vi skickar in vår järnvägsplan för fastställelse, säger Martin Hellgren.

Alla förändringar finns att läsa om här.

Många fastighetsägare hör av sig

De flesta synpunkterna kommer från fastighetsägare, både privatpersoner och större kommersiella aktörer.

  – Det handlar mycket om att man vill att vi ska påverka så lite som möjligt och att vi ska visa hänsyn under byggtiden. Det kommer vi givetvis att göra, men samtidigt går det inte att genomföra den största kollektivtrafikutbyggnaden i Stockholm på flera decennier utan att det märks, säger Martin Hellgren.

Viktigt med information

För flera av de privatpersoner som hört sig av med synpunkter är det framför allt byggtiden som oroar och inte minst byggbuller och transporter av bergmassor på lastbil i närheten av bostäder. Även om det är frågor som egentligen inte regleras i järnvägsplanen så är de viktiga att hantera:

  – Vi har kontakt med många personer även utanför de här formella processerna, för att kunna träffas och diskutera vad de är oroliga för och om det finns något vi kan göra. Det är ju ofta inte bara vår fråga, utan när det gäller transporter måste vi samarbeta med kommunen som äger vägen, så att det blir så bra som möjligt för de allra flesta, säger Martin Hellgren.

Inför att tunnelbanan till Nacka och Söderort ska börja byggas ut nästa år kommer alla som bor i närheten att bjudas in till informationsmöten.

När ändringarna efter granskningen är färdiga kommer järnvägsplanen att skickas via Länsstyrelsen till Trafikverket, som fastställer planen.

Här kan du läsa alla synpunkter

2019-02-04