Skip to main content

Frida Franzén: ”Helst ska jobbet inte märkas”

Frida Franzén
Spärrar där det är enkelt att gå igenom, även i rullstol eller med händerna fulla. Tydlig skyltning, överblick som ger trygghet – men mest bara en bekväm resa, för alla.

Publicerad: 2018-06-19

Att jobba med social hållbarhet är en del av uppdraget med att göra tunnelbaneutbyggnaden hållbar, för klimat, miljö och människor.

– Ett socialt hållbarhetsperspektiv är att försöka tänka så mycket som möjligt på hur det vi gör påverkar människor och vilka människor som vi påverkar, säger Frida Franzén.

Frida Franzén är samordnare för social hållbarhet på nya tunnelbanan och på plats på kontoret ungefär en dag i veckan sen i början av året.

– Det är en väldigt trevlig arbetsplats! Jag gillar att det är mycket som är hands on. Man hör i det öppna landskapet hur nån pratar om en tunnelmynning och någon annan om en detaljplan. Det känns att det är saker på gång, säger hon.

Alltid barnperspektiv
Social hållbarhet handlar om det som de framtida resenärerna kommer att uppleva. Att tunnelbanan känns som en trygg miljö och att det är smidigt att ta sig fram, inte minst för barn och unga.

– Vi har alltid med oss barnperspektivet i arbetet, för den färdiga tunnelbanan och för byggtiden. Vi bygger under många år och en skolväg ska både vara säker och kännas trygg för barnet som går där varje dag.

Men social hållbarhet handlar också om vad som händer på andra sidan jorden:

– När vi bygger och behöver material påverkar vi många, även människor i Sydafrika och Indien. Då är det viktigt med höga krav i leverantörsledet. Landstinget är jättebra på det och har högt ställda krav. Vi jobbar utifrån den uppförandekod som landstinget har och försöker realisera den, både i projekteringen och mot leverantörer.

Ska hålla länge
En hel del av Frida Franzéns arbete nu är att ta fram anvisningar och rutiner, både till de olika tunnelbaneprojekten och till de framtida entreprenörerna. Till exempel hur kontrollen av att hållbarhetskraven efterlevs ska gå till.

– Innan vi börjar bygga måste vi veta hur vi får in den informationen och vad vi gör om vi skulle upptäcka något som inte ser okej ut.

Som för hela nya tunnelbanan handlar även social hållbarhet om att tänka både på vad som görs här och nu och långt fram i tiden. Nya tunnelbanan byggs för att hålla i minst 100, 150 år. Men att jobba med social hållbarhet i stora infrastrukturprojekt är relativt nytt – och det fanns definitivt inte på kartan när större delen av Stockholms tunnelbana byggdes.

– Skillnaden idag är att när vi planerar tar vi in andra kompetenser, inte bara teknisk kompetens, utan även såna som jag som jobbar med mjukare värden finns med.

Men när nya tunnelbanan är färdig är idealet att Frida Franzéns arbete inte ska vara något som man tänker på.

– Jag tror att tryggheten och tillgängligheten är något som resenärerna kommer att märka, men inte tänka på. Och en hel del märks inte alls. Som arbetet bakom att hitta rätt stålleverantör, en som är både miljömässigt och socialt bra.

2019-02-04