Skip to main content

Sverigeförhandlingen tar upp Hagalund

Tunnelbanetåg i rörelse vid perrong.
På måndagen meddelade Sverigeförhandlingen att de tar upp frågan om tunnelbanestation i Hagalund.

Sverigeförhandlingen har tidigare inte varit beredd att inkludera Hagalundsstationen bland de kollektivtrafikåtgärder, som ingår i förhandlingen om statlig medfinansiering.

Nu har Solna stad och Stockholms läns landsting redovisat nya beräkningar beträffande bostadsbyggande och investering kopplat till station vid Hagalund vilket innebär att Sverigeförhandlingen beslutat att ta upp förhandlingarna med Stockholm och Solna.

Förhandlingarna förväntas inledas under maj månad och beräknas vara klara under hösten 2016.

Sverigeförhandlingens webbplats hittar du här

 

2019-01-29