Hoppa till huvudinnehåll

Test med sjötransporter – nu är resultatet klart

Blasieholmen
Både fartyg och lastbil är fortfarande aktuellt för bergtransporterna från tunnelbaneutbyggnaden. Det visar analysen av lasttestet på Blasieholmen.

Publicerad 2019-11-22

När tunnelbanan nu ska förlängas söderut från stationen i Kungsträdgården kommer man att använda samma arbetstunnel som på 70-talet. I tunneln ligger fyllnadsmassor från senaste gången tunnelbanan byggdes ut.

I oktober genomförde Region Stockholm och Stockholms stad ett test med att lasta en del av de massorna på ett fartyg, bland annat för att undersöka hur ljudet från lastningen märks i omgivningen. Nu har resultatet kommit:

– Det vi ser är att det inte blir någon större skillnad för den närmaste omgivningen när det gäller buller. Både att frakta bort bergmassorna med lastbil och att lasta dem på ett fartyg håller sig under de villkor för buller som vi har fått i vår miljödom, säger Andreas Burghauser, projektchef för Blå linje till Södermalm. 

Andreas Burghauser

Båt bättre för klimatet
Rapporten som är färdig nu har inte bara tittat på ljud i omgivningen, utan även på ekonomi och påverkan på klimatet. Kostnaden blir ungefär samma för båda alternativen. Däremot är båt bättre än lastbil för klimatet i det scenario som rapporten tittar på. Lastbilarna behöver köra genom innerstaden via Strandvägen, medan båtarna i scenariot slussar i Hammarby och sedan går till Södertälje. 

– Nu har vi lärt oss mer. Det här resultatet innebär att vi går vidare som planerat och de entreprenörer som vill lägga anbud på jobbet behöver redovisa för oss hur de tänker sig att arbeta med båda alternativen och vad de kostar, säger Andreas Burghauser.

Inte klart var transporterna går
Arbetet med att borra och spränga tunnelbanan vidare från Kungsträdgården beräknas börja om cirka ett år. Sedan kommer arbetstunneln att användas för att köra bort massor under två till tre års tid. Var bergmassorna ska tas emot är inte klart ännu, oavsett hur de fraktas bort. 

– Det är något som vi jobbar vidare med, tillsammans med Stockholms stad, säger Andreas Burghauser. 

Läs hela rapporten.

2020-01-20