Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndsansökan för ny tunnelbana Akalla-Barkarby lämnas in

Leende kvinna med ytterkläder och en pärm i handen, håller upp dörren till förvaltning för utbyggd tunnelbana.
I dag lämnar förvaltning för utbyggd tunnelbana in sin första ansökan till mark- och miljödomstolen, för sträckan Akalla – Barkarby station.
– Det här är ett stort steg! Vi är många som har jobbat väldigt mycket med vår ansökan. Det handlar om hundratals sidor med utredningar och underlag, som vi nu lämnar över till domstolen, säger projektchef Anna Nylén.

För att få bygga tunnelbanan behövs tillstånd från mark- och miljödomstolen. En miljökonsekvensbeskrivning förklarar den inverkan som bygget kan ha på miljön, hur utbyggnaden av tunnelbanan kommer att påverka omgivningen och vad projektet gör för att minska dessa.

I ansökan till domstolen beskrivs bland annat mellan vilka tider arbeten som orsakar störningar för omgivningen planeras. Ansökan beskriver också vilka åtgärder som planeras för att undvika eller minska störningarna.

– Det kommer så klart att märkas när vi bygger ut tunnelbanan men vi gör allt för att störa så lite som möjligt. Det gäller också påverkan på grundvattnet där vi minskar risken genom förebyggande åtgärder som tätning och infiltration, förklarar hydrogeolog Karl Persson.

Ansökan till mark- och miljödomstolen är en del i den långa planprocessen, där flera samråd med både allmänhet och remissinstanser har hållits under 2014 och 2015.

– För oss har det varit viktigt att fånga upp människors tankar och idéer under våra samråd för att utbyggnaden ska bli som bra som möjligt och de utgör en betydelsefull del i underlagen som nu lämnas in till domstolen, säger projektchef Anna Nylén.

Domstolen beslutar hur mycket arbetena får störa omgivningen och hur länge. De tar också ställning till om åtgärderna för miljöpåverkan är tillräckliga. Dom väntas under 2016.

På sidan Beslut och handlingar kan du ta del av hela innehållet i ansökan.

2019-01-29