Hoppa till huvudinnehåll

Tunnel med flera funktioner

tunnelentré
För att kunna bygga ut depån behövs en arbetstunnel. Tunnelmynningen kommer att ligga i ett grönområde nära Örbyleden. 

Publicerad: 2019-03-26

Under byggtiden används tunneln för transporter av personal, maskiner och bergmassor. Sen kommer den att användas som servicetunnel, så att man kan köra bil in till uppställningshallen i berget och till exempel göra underhållsarbeten.

Under de cirka fem år som det tar att bygga ut depån kommer det att vara ett arbetsområde vid tunnelmynningen. Sen återställs området och ny grönska planteras. Snart är det enda som syns infarten till servicetunneln, som kommer att se ut som på bilden högst upp i artikeln.

På kartan kan du se var tunnelmynningen kommer att ligga. Arbetstunneln är det mörkblå strecket. 

2019-04-01