Hoppa till huvudinnehåll

Tunnelbanan en katalysator

Visionsbild, tunnelbanetorg i Barkarby.

Det växer så det knakar just nu kring det gamla flygfältet i Barkarby. Och än är det bara början. Planen är att bygga totalt 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser till år 2030 i den framväxande Barkarbystaden och runt Barkarby station. I det arbetet spelar nya tunnelbanan en avgörande roll enligt Emelie Grind, samhällsbyggnads-
direktör i Järfälla kommun. 

Det handlar om 140 nya kvarter som på kort tid ska byggas på det idag ganska ödsliga fältet öster om Barkarbys handelsplats och i anslutning till de stora grönområdena vid Järvafältet. Det motsvarar i det närmaste ett nytt Kungsholmen.  

-    Den nya tunnelbanan är katalysatorn för denna utveckling, säger Emelie Grind som förutom samhällsbyggnadsdirektör också är en av medlemmarna i styrelsen för nya tunnelbanan. När den nya tunnelbanan från Akalla till Barkarby station byggs kopplas regionen samman vilket gör det möjligt att bygga bostäder och arbetsplatser. 


Visionsbild. Flygbild mot Mälaren.


Arbetet är igång och i snabb takt växer nya kvarter fram. Hyresrätter blandas med bostadsrätter och i gatuplan lämnas plats för kommersiella lokaler för att bidra till liv och rörelse. Olika byggföretag har anlitats för att utföra arbetet, dels för att klara den höga byggtakten och dels för att få ett varierat utseenden på de olika kvarteren. Bilderna på den här sidan är visionsbilder över hur den nya Barkarbystaden kan komma att se ut i framtiden. 

Unika platser tas tillvara

En viktig fråga som Järfälla kommun arbetar med är hur Barkarbystaden ska bli en levande och attraktiv stadsdel där människor vill bo och leva. 

-    Vi vill skapa ett stadsliv och ett myller där människor kan trivas och mötas, förklarar Emelie Grind. Från kommunens sida kan vi inte göra allt, men vi kan bidra med hög kvalitet i de offentliga rummen och skapa förutsättningar för en levande stad. 

I Barkarbystaden ska det bland annat byggas 20-25 förskolor, fem-sex skolor, äldreboenden, idrottsplatser och sporthallar. Genom att placera dessa i närheten av större stråk kan de bidra till folklivet och aktivitet. Visionsbild. Landningsbanan i Barkarby.

 


-    Också genom att ta tillvara de unika platser som finns i området kan vi ge karaktär åt den nya staden och skapa intressanta utflyktsmål och mötesplatser, säger Emelie Grind. Jag tänker på den gamla hangaren som är en möjlig plats för saluhall eller event, på landningsbanan som vi vill spara i sin helhet för olika aktiviteter och på bergrummet som en möjlig plats för större publika events. Vår plan är också att skapa en kaj mot det gröna där staden möter naturen intill landningsbanan. Här ser vi framför oss en plats med liv och rörelse, restauranger och kaféer. 

Hållbarhet en naturlig fråga

Barkarbystaden ska inte bara vara en levande utan också en hållbar stad. Miljöfrågorna har stått högt upp på agendan i planeringsarbetet. Bland annat har gång- och cykelstråk planerats in i gatunätet för att bilberoendet för vardagsärenden ska vara lågt. 

Även sophanteringen har planerats för att minimera miljöpåverkan. Alla hushåll i Barkarbystaden är anslutna till en sopsugsterminal. Till  sopsugen transporteras hushållsavfallet i rör under marken.  På så sätt slipper sopbilen åka runt till alla fastigheter i staden vilket innebär färre transporter. 


-    I vår strävan mot en hållbar stad spelar också den nya tunnelbanan en avgörande roll, menar Emelie Grind. Tunnelbanan, i kombination med pendeltåget och den nya bussterminalen som planeras vid Barkarby station, binder inte bara samman den växande regionen, det blir också enkelt och smidigt för de boende att resa kollektivt längre sträckor.  

Visionsbilder från Järfälla kommun och Tovatt Architects & Planners: 
1. Tunnelbanetorget i Barkarbystaden 
2. Flygbild mot Mälaren
3. Landningsbanan och kaj mot det gröna  

2019-01-29