Hoppa till huvudinnehåll

Tusentals hål för full kontroll

Det pågår intensiva förberedelser inför byggstarten för tunnelbanan. Till exempel har över 1000 hål borrats på många ställen längs de kommande tunnlarna de senaste åren.

Publicerad: 2018-10-02

Nya tunnelbanan kommer att gå helt under mark, i tunnlar som borras och sprängs ut i berget.

– Vi gör markundersökningar för att kartlägga förhållandena under jord, så att vi kan planera våra kommande arbeten på bästa sätt. Nu är vi snart klara och bara i mitt projekt har vi borrat 450 hål, säger Gunilla Wesström, projektchef för tunnelbanan till Nacka.

Ända ner till berget

Markundersökningarna görs genom en mängd borrhål från markytan, genom alla jordlager, tills man når fast berg. Sedan fortsätter man att borra cirka 5 meter ner i berget, så att det är säkert att man har nått fast berg.

Mängden borrhål ger tillförlitlig information om var det finns tillräckligt med berg för de kommande spårtunnlarna:

– Man kan säga att det är lättare att bygga ju mer berg vi har runt om tunneln. Bergtäckningen är viktig för att vi ska kunna bygga resurseffektivt, säger Gunilla Wesström.

Även udda bergarter dyker upp

Borrkärnorna visar också vilket slags berg det handlar om. Den vanligaste bergarten i Stockholm är granit, men i Barkarby kommer tunnlarna att gå igenom ett stråk av episyenit:

– Det är en mer sällsynt slags porös granit och vi kommer att behöva anpassa arbetet med tunnlarna till det. Tack vare markundersökningarna är vi förberedda, säger Anna Nylén, projektchef för tunnelbanan till Barkarby.

Under hösten avslutas de planerade markundersökningarna, men det kan behövas kompletterande undersökningar senare. 

2019-02-04