Hoppa till huvudinnehåll

Två första upphandlingarna ute nu

Arbetsplats.
Nu är det dags för de första upphandlingarna för nya tunnelbanan. Det handlar om berg- och anläggningsarbeten för arbetstunnlar i Barkarby.

Publicerad: 2018-04-03

– Nu finns det möjlighet att ansöka om att få lämna anbud på våra tre arbetstunnlar. Varje tunnel är runt 200 meter lång och två av tunnlarna kommer att finnas kvar och användas som servicetunnlar när vi har byggt klart, säger projektchef Anna Nylén.

Anna Nylén

En intresseförfrågan har skickats ut till de entreprenadföretag som genomgått en första kvalificering. De kan nu läsa mer om vad som ingår i entreprenaderna, preliminära tider och ungefärliga mängder.

– Det är stora arbeten, totalt handlar det om 72 000 kubikmeter berg som ska sprängas ut. Nästa steg för oss är att utvärdera de svar som kommer in och i maj skickar vi ut förfrågningsunderlag till de leverantörer som uppfyller våra krav, säger Anna Nylén.

Planerad byggstart för arbetstunnlarna är under senhösten i år. Läs mer om vad som krävs för att få lämna anbud för framtida arbeten.

 

Läs mer om upphandlingen

  • Entreprenad 4711: Tunnel vid Äggelundavägen i Veddesta. Arbetstunnel under byggtiden och tillfartstunnel/servicetunnel till den färdiga tunnelbanan när projektet är färdigställt.
  • Entreprenad 4712: På Barkarbyfältet mellan E18 och Akalla. En tunnel vid den så kallade Robothöjden mitt på Barkarbyfältet. Arbetstunnel under byggtiden och tillfartstunnel/servicetunnel när projektet är färdigställt. En tunnel i östra änden av Barkarbyfältet. Enbart arbetstunnel under byggtiden.
  • Varje tunnel är cirka 200 meter lång.
  • Entreprenaderna omfattar bland annat bergarbeten, marköverbyggnader för väg i tunnel och VA-arbeten.
2019-02-04