Skip to main content

”Utmärkt” betyg till tunnelbanans hållbarhetsarbete

Barkarbystaden, plattform.
Smarta transporter, levande arkitektur och engagerade medarbetare gör att planeringen av Blå linje till Barkarby får höga betyg i hållbarhet.

Publicerad 2020-06-04

Hållbarhet har varit en viktig fråga vid utbyggnaden av tunnelbanan ända från början. För att tydliggöra och lyfta arbetet med hållbarhetsfrågor används ett certifieringsverktyg och arbetssätt för att mäta hållbarhetsfrågor för infrastrukturprojekt, utfärdat av en brittisk organisation för byggnadsfrågor, BRE.

Olika delar av tunnelbaneutbyggnaden bedöms och certifieras individuellt under både planerings- och byggfasen.

Utbyggnaden av Blå linjen till Barkarby är det projekt som kommit längst och i planeringsarbetet har BRE:s verktyg Ceequal legat till grund för riktlinjer för ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och ett större fokus på social hållbarhet. Efter att certifieringen nu har slutförts får projektets planeringsarbete betyget ”Excellent”, den högsta nivån.

Mats Tapper är hållbarhetshandläggare för utbyggnaden av Blå linje till Barkarby.

Hur känns det?

– Att vi får en bedömning av en utomstående aktör är en fjäder i hatten och ett kvitto på att vi har lyckats bra med vårt hållbarhetsarbete. Vi har haft en engagerad projektledning och många som har jobbat hårt med de här frågorna.

Vilka konkreta åtgärder har ni gjort i projektet?

– Egentligen är det helheten som gör att betyget blir “Excellent”, men om man ska nämna några åtgärder så har vi samarbetat med Järfälla kommun för att berget vi spränger ut ska kunna krossas i närheten. Det innebär att vi minskar utsläppen med cirka 3 000 ton koldioxid eftersom vi slipper långa transporter. Vi kommer även bygga ventilationstornet på Barkarbyfältet så det fungerar som fågelbon för svalor och på taket till Barkarbystadens västra uppgång kommer vi anlägga en äng som ska ta upp regnvatten och fungera som en biotop för insekter.

Tunnelbanan till Barkarby går nu in i nästa skede, där service- och spårtunnlar ska byggas. Det arbete som har gjorts under planerings- och projekteringsfasen har skapat mycket goda förutsättningar för att höga hållbarhetskrav ska kunna ställas också under den fortsatta byggtiden.

Klicka här för att läsa mer om certifieringen på BRE:s hemsida

2020-06-04