Hoppa till huvudinnehåll

”Vi ska välkomna alla med den nya tunnelbanan”

Maja Reichard
Att bygga en ny tunnelbana som är tillgänglig för alla handlar om att tidigt tänka på alla resenärer med olika förutsättningar. Maja Reichard jobbar med utbyggnaden till Arenastaden och talar utifrån egna erfarenheter.

Publicerad 2019-12-02

Att vara blind och resa med kollektivtrafiken kan ibland vara en läskig upplevelse. När Maja Reichard går med sin vita käpp längs tunnelbaneplattformens ledstråk händer det ibland att personer plötsligt tar tag i henne.

– De blir oroliga för att det kommer ett tåg och ska dra bort mig därifrån. Det är personer som menar väl, men de agerar utan att prata med mig. Människor som istället frågar och erbjuder hjälp är vad som ibland gör det möjligt för mig att resa.

Maja Reichard jobbar som miljö- och hållbarhetskonsult på WSP, just nu med nya tunnelbanans Gula linjen till Arenastaden. Hon har en medfödd synskada som under tonåren gjorde henne helt blind, och hon brinner för att skapa en tunnelbana som är tillgänglig för alla.

Förståelse för behov
En vanlig missuppfattning kring tillgänglighet, menar hon, är att det främst handlar om olika typer av hjälpmedel som läggs till för att anpassa miljön, som exempelvis ramper, ledstråk eller hissar.

– Allt det är jättebra, för det skapar mycket möjligheter. Men tillgänglighet kan också handla om något naturligt istället för något extra som läggs till  i sista stund, berättar hon efter att ha hållit ett föredrag om tillgänglighet för kollegor som jobbar med nya tunnelbanan.

Utmaningarna med att skapa en tillgänglig tunnelbana är att det som planeras faktiskt också blir utfört hela vägen. Viktigt är också att i ett tidigt skede förstå de behov som finns.

– Om du sitter i rullstol, går med rullator eller har svårt att hitta – vad använder du för sätt att navigera och vad behöver du för att kunna ta dig fram? Att lyssna och få in de bitarna i projekteringsstadiet är en utmanande men viktig del.

Hur tycker du att vi lyckas vi med det?
– Vi försöker. Vi kollar på hur stationerna används för någon som inte ser något eller har svårt att gå. En viktig del är att involvera och prata med olika fokusgrupper.

I arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden har Maja Reichard suttit med arkitekter och tittat på hur de nya stationerna kan bli mer tillgängliga.

– Bland annat på hur flödena med människor går, hur du navigerar om du inte kan se, om det finns naturliga ledstråk och om det behöver läggas till några.

Tredimensionell modell av Gula linjen.

En av Maja Reichards kollegor har tagit fram en tredimensionell modell av Gula linjens tunnel så att hon, trots sin synskada, kan känna hur den ser ut.

En tunnelbana för alla
Ett exempel på när det fungerar väldigt bra, i den befintliga tunnelbanan, tycker hon är att gå från pendeltåget till tunnelbanan vid Odenplan.

– Du kan välja att ta rulltrappan, sedan gå en bit, ta en rulltrappa till… Det blir ganska komplicerat när du tar rulltrapporna. Men om du tar hissen kommer du från pendeltågstationen rakt upp till tunnelbaneperrongen. Det är en lösning där jag känner ”wow, vad häftigt”. Även om du har rullstol, rullator eller barnvagn, tar det inte lång tid.

– Vi bygger en tunnelbana som jag tycker ska vara för alla. Vi ska välkomna alla. Det finns alltid de som väljer att inte resa med den, men alla ska ha chansen att göra det.

 

2019-12-02