Hoppa till huvudinnehåll

Även ekonomer bryter ny mark när tunnelbanan byggs ut

Det var länge sedan det byggdes tunnelbana senast i Stockholm. Det märks på många sätt – även för ekonomerna på nya tunnelbanan. Björn Hägg är ekonomichef sen drygt ett år tillbaka. 

Vi ställs ofta inför nya frågor som inte har ett klart svar, men där vi vet att vi vill ha det på ett visst sätt. Som ett exempel – hur redovisar vi bergmassor? Om vi säljer bergmassor för flera miljoner kronor – hur ser vi till att de pengarna kommer hit och används av oss och inte försvinner in i stora landstinget. Där finns det ingen färdig mall för hur vi ska göra, säger Björn Hägg.

Ekonomienhetens uppdrag är både att styra arbetet med ekonomiska frågor och att stödja så att arbetet i de olika utbyggnadsprojekten går enklare. Björn Hägg beskriver att de ofta jobbar med båda samtidigt.

Vi har till exempel ett ekonominätverk där alla projektingenjörer på förvaltningen och våra två projektcontrollers är med. Vi styr genom att vi tar fram riktlinjer – ”så här ska vi jobba” –  och sen är vi ett stöd för att göra lika och skapa strukturer.

Tempot är högt och verksamheten går framåt hela tiden. Att arbeta inom en verksamhet som beslutas av politiker är en extra krydda som gör verksamheten än mer spännande.

Samarbete i ekonomirådet
Två gånger per termin träffas också ekonomirådet, med representanter för alla parter i Stockholmsöverenskommelsen – landstinget, staten och de kommuner som får ny tunnelbana. Där diskuterar man till exempel när och hur mycket pengar som ska betalas ut från parterna till utbyggnaden.

Men det stora vi gör i rådet är att skapa ett bra samarbete nu, för att det ska finnas när det verkligen behövs.

I början av 2017 skulle alla tilläggsavtal beslutas. När planering och projektering kommit längre var det också dags att räkna om för att kunna sätta en mer exakt budget.

Det var ett elddop för ekonomirådet. Men eftersom vi redan hade byggt upp ett förtroende till varandra och ett gott samarbetsklimat så gick det riktigt bra, säger Björn Hägg.

Fler ekonomer behövs
Björn Hägg har fyra andra ekonomer på sin enhet. En controller som hjälper till med att hitta likartade sätt att arbeta mellan de olika utbyggnadsprojekten, en redovisningsekonom, en ekonom som arbetar med att ta fram ett nytt system för att planera och följa upp ekonomin under byggtiden och en som framförallt jobbar med olika redovisningsuppdrag.

Men vi behöver bli fler ganska snart, inte minst för att möta att organisationen kommer in ett nytt skede när vi börjar bygga. Att få vara med och bygga ut tunnelbanan är så stort och känns meningsfullt eftersom det blir en så stor förbättring för så många människor, jag kan verkligen rekommendera att söka sig hit.

Framförallt kommer vi att behöva redovisningskompetens och kompetens kring hur man styr en verksamhet.

Och hur är det då att vara ekonom, omgiven av idel ingenjörer?
Ingenjörer fattar ändå ekonomi relativt bra. De tänker logiskt, det underlättar. Jag har jobbat i vården förut och det var svårare med läkare. Men vi har ju också lite lättare prioriteringar. Vi tar bort betong när vi sparar, inte patienter, avslutar Björn Hägg.