Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Barkarby. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga alla byggnader inför byggstart. Läs mer här på sidan om vår sms-tjänst för spräng- och bygginformation.

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

 

Arbetstunnel i Veddesta industriområde, Äggelundavägen 6 
Vi spränger ut en arbetstunnel – den behövs senare så att vi kan bygga själva tågtunneln. Först måste vi täta vi runt den kommande tunneln så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och tak och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen.

Ljudet av en sprängning kan höras i någon sekund och kan kännas som vibrationer i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Påverkan på trafiken 
Lastbilstransporter sker till och från arbetsområdet på Äggelundavägen.

Dagar och tider 
Sprängningar i tunneln kan ske klockan 07.00
22.00.

____________________________________________

Byggväg vid Veddestavallen/Äggelundavägen i Veddesta industriområde
Vi anlägger en kortare väg från Äggelundavägen mot grusplanen. Vägen kommer nästa år att fungera som byggväg då vi kommer att ha arbetsområde på denna sida av Äggelundavägen.

Påverkan på trafiken
Det blir viss trafikpåverkan på Äggelundavägen. Skyltning kommer att finnas.

Dagar och tider
Arbetet pågår vardagar klockan 7 till 16 med start måndag 21 oktober och pågår en till två veckor.

____________________________________________

Tunnelbanestation Barkarby
Cirka 350 meter norr om Barkarby pendeltågstation, i Veddesta industriområde, närmast järnvägen och fastigheten vid Riddermark bil. 
Barkarby pendeltågstation ska få ytterligare en stationsbyggnad i andra änden av perrongen. Byggnaden integreras med den nya Veddestabron och blir en station för både tunnelbana och pendeltåg.
Trafikverket håller på att spränga ut en del för tunnelbanans kommande biljetthall på den plats där den nya stationen ska byggas. 

Det kan höras ett dovt mullrande ljud i några sekunder och allra närmast kan vibrationer kännas i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. 

Påverkan på trafiken
Arbetet anpassas till intilliggande järnväg och biltrafik.

Dagar och tider
Sprängningar kan ske söndagar klockan 7 till 8 på morgonen. Detta för att inte påverka tågtrafiken. Strax innan det sprängs och direkt efteråt hörs en signal som markerar start respektive slut.
Vecka 44: Lördag 2 november och söndag 3 november kan sprängningar ske klockan 7 till 19.
____________________________________________

Barkarbystaden
Med start vecka 42, arbetar vi på flera platser i Barkarbystaden med att borra och installera så kallade grundvattenrör. Det låter mest precis där vi borrar, men ljudet minskar en bit därifrån. Du kommer att se personal i området vid borrningen och efter detta när vi återkommande avläser vattennivåerna.

Påverkan på trafiken 
Vi bedömer att arbetet inte kommer att påverka trafiken, däremot kommer du som går i området att kunna se oss.

Dagar och tider 
För att arbetet ska störa så lite som möjligt pågår det klockan 7 till 17.
____________________________________________

Arbetstunnel på Barkarbyfältet, vid Robothöjden
Vi spränger ut en arbetstunnel inne i berget – den behövs senare så att vi kan bygga själva tågtunneln. Först måste vi täta runt den kommande tunneln så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål och fyller dem med sprängmedel. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och tak och förstärker berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen.

Påverkan för närområdet bedöms som mindre. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.
Det arbetsområde som hör till bygget ligger ovan jord vid Robothöjden och ska användas under hela tunnelbanans byggtid.

Påverkan på trafiken
Vi bedömer att det här arbetet inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider 
Sprängningar kan ske klockan 7 till
22. 
____________________________________________

Arbeten på Robothöjden 
Arbeten för ett bergschakt pågår på Robothöjden.

Påverkan på trafiken
Vi bedömer att det här inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider
Sprängning kan ske klockan 7 till 19. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan vi spränger får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.
____________________________________________

Upplag för jordmassor
Tillfälligt upplag på Barkarby gamla flygfält.

Påverkan på trafiken
Vi bedömer att det här inte kommer att påverka trafiken.

Dagar och tider 
Tillfällig lagring under 2019. 

____________________________________________

Arbetstunnel på Barkarbyfältet vid landningsbanan 
Vi har byggt ett slags stålplank i marken som stöd runt området där vi ska spränga fram en arbetstunnel. Stålplanket och marken runt omkring är tätad mot inläckande grundvatten och vi har nu grävt ned till berget. Nu spränger vi bort berg för att kunna börja med själva tunneln. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Påverkan på trafiken 
Arbetet kommer inte att påverka trafiken.  

Dagar och tider 
Sprängning kan ske vardagar klockan 7 till
19. 
____________________________________________