Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här är information om de arbeten som vi gör just nu för utbyggnaden av Blå linje till Barkarby. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför.
Nu arbetar vi i Veddestas arbetstunnel och på Barkarby gamla flygfält vid landningsbanan bygger vi en arbetstunnel. Arbetstunnlarna behövs för att transportera personal, maskiner och bergmassor när vi fortsätter med spårtunnlarna. Kommande månader kommer det att bli mer aktivitet runt våra tre arbetstunnlar. Vi hägnar in fler ytor och ställer bland annat i ordning för maskiner, material och byggbodar. I "Information om våra arbeten nära dig", kan du läsa om våra kommande arbeten med spårtunnlarna. 


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

 

Veddesta industriområde, Äggelundavägen 6, arbetstunnel

Bygginformation: Vi har sprängt ut en arbetstunnel, tack vare den kan vi snart fortsätta med den kommande stationen Barkarby och själva tågtunneln mot Barkarbystaden. Nu spränger vi ut en servicetunnel och ytterligare utrymmen i anslutning till arbetstunneln.

Tunneldrivning börjar alltid med tätning av berget så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål, fyller dem med sprängmedel och spränger. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och i tak och förstärker sedan berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen.

Ljudet av en sprängning kan höras i några sekunder och kan kännas som vibrationer i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Påverkan på trafiken 
Lastbilstransporter sker till och från arbetsområdet på Äggelundavägen. Transporter med utsprängt berg körs främst kvällstid.

Dagar och tider 
Mellan 9 juli och 4 augusti kommer inga bergarbeten med sprängning att ske. När arbetet fortsätter i början av augusti kan sprängning i tunneln ske helgfria vardagar klockan 07 till 22.

(Uppdaterades senast 20-07-01)

Barkarby flygfält, Landningsbanan, arbetstunnel

Bygginformation: Vi spränger ut en arbetstunnel för att sedan kunna arbeta vidare mot Barkarbystaden i ena riktningen och i den andra riktningen mot Akalla.

Tunneldrivning börjar alltid med tätning av berget så att det inte läcker in vatten i sprickor. Därför borrar vi långa hål i berget och fyller dem med cement. Sedan borrar vi spränghål, fyller dem med sprängmedel och spränger. När vi lastat ut det bortsprängda berget ur tunneln knackar vi bort löst berg på väggar och i tak och förstärker sedan berget med bult och sprutbetong. Så fortsätter arbetet om igen.

Ljudet av en sprängning kan höras i några sekunder och kan kännas som vibrationer i marken. Anmäl dig gärna till våra spränginfo-sms. Cirka 30 minuter innan får du ett sms till mobilen eller ett röstmeddelande till din fasta telefon.

Ickebullrande arbetsmoment exempelvis utlastning av bergmassor, transporter och bultning kan ske under hela dygnet.

Påverkan på trafiken 
Trafiken påverkas inte.  

Dagar och tider 

Arbete pågår dygnet runt. Sprängning i tunneln kan ske helgfria vardagar klockan 07 till 22. Inga bergarbeten med sprängning planeras dock ske från mitten av juli till slutet av augusti.

(Uppdaterades senast 20-07-01)