Skip to main content

Aktuella arbeten Barkarby

Här är information om de arbeten som vi gör för utbyggnaden av Blå linje till Barkarby.

Våra tre arbetstunnlar, i Veddesta industriområde och på Barkarby gamla flygfält vid Robothöjden och på Landningsbanan, är färdigutsprängda och klara att använda i den fortsatta utbyggnaden av Blå linje. Arbetstunnlarna behövs för att transportera personal, maskiner och bergmassor när vi fortsätter med spårtunnlar och stationsutrymmen. 

Den närmaste tiden blir det mer aktivitet runt våra arbetstunnlar. Vi hägnar in fler ytor och ställer bland annat i ordning för maskiner, material och byggbodar så att vi kan fortsätta med spårtunnlarna, de tunnlar där tunnelbanetågen kommer att köra när tunnelbanan står färdig mellan Akalla och Barkarby. I "Information om våra arbeten nära dig", kan du läsa om höstens arbeten med bland annat spårtunnlar, servicetunnlar och stationer. 

Läs mer om de arbeten vi gör via våra tre arbetstunnlar. Klicka på kartan eller följ länkarna här nedanför.

Arbeten i Veddesta/Barkarby

Arbeten vid Robothöjden/Barkarbystaden

Arbeten vid Landningsbanan

 


Innan vi börjar arbeta i ett område eller utför någon typ av arbeten som kan märkas och höras mer, meddelar vi närområdet. För den typen av sms hittar vårt sms-system automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms.
I samma länk går det bra att avregistrera sig om du inte önskar fler sms. Du kan också anmäla dig för att få sms inför sprängning.
​(Extern sms-tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.)