Hoppa till huvudinnehåll

Besiktningar

Fastighetsägare som berörs av utbyggnaden kommer att få sin fastighet besiktigad före och efter våra arbeten och bli kontaktade av vår besiktningsorganisation.

Besiktningen görs strax före våra arbeten börjar i ett område. Våra besiktningspersoner kommer att dokumentera det de ser i ett protokoll som du, som fastighetsägare, får ta del av. Besiktningen görs enligt svensk standard och sker dagtid. När våra vibrationsalstrande arbeten är avslutade gör vi en efterbesiktning för att återigen kontrollera status på byggnaderna och anläggningarna. Alla eventuella förändringar dokumenteras.

Så går besiktningen till
Besiktning utförs okulärt på alla fasader och tillgängliga ytor inomhus. Besiktningen dokumenteras i ett protokoll som sedan skickas vidare till fastighetsägaren. Besiktningspersonen går aldrig in själv i en lägenhet eller ett hus. Om du som lägenhetsinnehavare eller fastighetsägare inte kan närvara vid besiktning, ta hjälp av en granne eller någon ur styrelsen. I protokollet antecknar vi det som är brukligt för att beskriva fastighetens skick och undersöker om det finns vibrationskänslig utrustning eller interiör. Om det finns kakelugn eller öppen spis kan även en sotare komma för att kontrollera dessa och även provtrycka rökkanalerna.

Vi monterar också vibrationsmätare på vissa fastigheter för att kunna mäta vibrationer kontinuerligt. Ibland monterar vi också upp bullermätare.

När besiktningen är klar, sammanställs protokollet och du som fastighetsägare får en kopia. För bostadsrättsföreningar skickas protokollet till styrelsen. Du som är bostadsrättsinnehavare får då vända dig till din förening. När vi har arbetat klart i området gör vi en efterbesiktning.

Kontroll av fastigheter
När vi arbetar, med att bygga och spränga måste vi ha kontroll på alla byggnader och anläggningar  som berörs av våra pågående arbeten. Vi har därför gjort riskanalyser på de byggnader och anläggningar som kan påverkas av våra arbeten. Därefter mäter vi kontinuerligt nivåerna av buller, vibrationer och grundvatten. Vi följer även upp vattenkvalitet. Vi anpassar våra arbeten efter de förutsättningar som råder på platsen. Det kan exempelvis innebära att vi anpassar storleken på sprängningar, från en stor till flera små. Vår ambition är att påverka omgivningen så lite som möjligt.

Har du fler frågor?
Om du har blivit kontaktad av en besiktningsfirma och har frågor om besiktningen kan du vända dig direkt till dem. Du kan också kontakta oss eller ringa vår kundtjänst på 08-600 10 00.