Skip to main content

Byggtiden i fokus på kommunikationsenheten

Rustar för lång byggtid med ny organisation.
– Runt 100 000 hushåll och verksamheter kommer att påverkas av våra arbeten. Kommunikationen med närområdet är jätteviktig, vi jobbar mycket med att öka kännedomen om att vi snart börjar bygga. Om man vet vad som händer och förstår varför, är det lättare att acceptera att man ibland blir påverkad, säger kommunikationschef Marianne Dunér.

Som en förberedelse inför byggtiden fördelades ansvar och roller om inom kommunikationsenheten i början av året. Nu, cirka ett halvår senare, tycker Marianne Dunér att det inte bara har satt sig utan blivit precis så bra som hon hoppades. Nu är enheten delad i två grupper: sex närområdeskommunikatörer som har helhetsansvaret för varsitt utbyggnadsprojekt och tre medarbetare bildar en central redaktion:

– De har överblicken och ansvaret för allt innehåll och för hur vi ser ut och låter externt. Vi gör ju mycket – allt från nyheter och nyhetsbrev, till sociala medier, mediekontakter och filmproduktioner. Nu har vi fått en bättre samstämmighet i alla kanaler och även ett bättre nyhetsflöde, både internt och externt, säger Marianne Dunér.

Nära kontakt
Närområdeskommunikatörerna jobbar mycket tätt med de andra medarbetarna i varje utbyggnadsprojekt. De är kommunikativt stöd till projektcheferna, men har också nära kontakt med till exempel de ansvariga för omgivningspåverkan och fastighetshandläggarna.

– Vi är en förvaltning och ett byggprojekt. Alla yrkesroller som har nära kontakt med medborgarna behöver samarbeta och där ser jag att kommunikationen har en viktig roll, både för att öka kännedomen och för att vi ska få acceptans för de störningar som kommer att inträffa. När vi kommer in i byggfasen kommer närområdeskommunikatörerna också att ha tät kontakt med byggledarna.

Brett arbete
Det händer mycket hela tiden och alla kommunikatörer jobbar brett med både strategi och utförande. Kommunikationsenheten består idag av 10 personer, inklusive Marianne Dunér.

– Jag tycker verkligen att jag har fått ihop ett bra team, där vi drar nytta av varandras olika kompetenser och personligheter. Vi är en ganska blandad skara, mellan 29 och 59 år gamla, sju kvinnor och tre män. Alla kommer med helt olika erfarenheter, och det ger gruppen bredd och olika infallsvinklar på de frågor vi jobbar med. 

Redan i höst kommer kommunikationsenheten att rekrytera en vikarie till ett av utbyggnadsprojekten. Under byggtiden kommer enheten också att behöva en eller ett par personer till. Tycker du att det här verkar vara en arbetsplats för dig? Här hittar du alla våra tjänster.