Hoppa till huvudinnehåll

Checklista - Projektchef/enhetschef

Här hittar du allt du som projektchef/enhetschef ska göra steg för steg vid en allvarlig händelse.

________________________________

BEDÖMNING

1. Vid olycka, säkerställ att 112 kontaktats.

 

2. Inhämta senaste statusläge från den som kontaktar dig:

 • Vad har hänt?
 • När hände det?
 • Var skedde det?
 • Är några skadade, allvarligt skadade eller döda? Hur många?
 • Är min egen personal drabbad?
 • Materiella skador? På vad?
 • Påverkas trafiken, väg och/eller spår?
 • Rapporterar media eller är media på plats?
 • Finns andra påverkade eller berörda? T ex företag, entreprenörer, boende, resenärer, förvaltning.

 

3. Kontakta din avdelningschef

 • Informera om vad som hänt.
 • Avgör tillsammans om arbetet ska ske i ordinarie organisation, eller om det behövs resurser utöver det vanliga. Dvs om ni ska gå upp i beredskapsläge.
 • Enas om vilka experter som behövs utöver grundbemanningen i beredskapsläget.

Beredskapsläge = projektchef, krisledare, projektledare närområdeskommunikation och servicefunktion/loggförare.

Expertfunktioner = till exempel projektledare, byggledare/kontaktperson på plats, arbetsmiljöhandläggare.

 

AKTIVERING AV BEREDSKAPSLÄGE

 • Kontakta din krisledare. Här hittar du kontakuppgifter.
 • Informera kort om situationen.
 • Bestäm tid för första möte.
 • Be krisledaren ringa in din krisgrupp till krisrummet på ditt kontor.
 • Dokumentera beslutet. Blankett finns i krispärmen i krisrummet och ska skrivas under av dig.

 

LÄGESAVSTÄMNING 1

 • Hälsa gruppen välkommen.
 • Presentera alla och deras respektive roller kort.
 • Lämna över ordet till krisledaren som leder mötet.
 • Fatta nödvändiga beslut under mötet.

 

RING TILL AVDELNINGSCHEF

 • Rapportera aktuellt läge och vidtagna åtgärder, utgå från den lägesbild som upprättats på lägesavstämningen.
 • Avgör tillsammans om arbetet ska fortsätta som ni kommit överens om eller om ni ska eskalera eller avveckla.

 

LÄGESAVSTÄMNING 2, 3, 4...

 • Delta i mötet.
 • Fatta nödvändiga beslut.


RING TILL AVDELNINGSCHEF

 • Rapportera aktuellt läge och vidtagna åtgärder, utgå från den lägesbild som upprättats på lägesavstämningen.
 • Avgör tillsammans om arbetet ska fortsätta som ni kommit överens om eller om ni ska eskalera eller avveckla.

Följ denna loop tills du och din avdelningschef bedömer att läget är normalt.


UTVÄRDERING

 • Säkerställ att krisledaren genomför en utvärdering av arbetet med gruppen inom en vecka efter händelsen.