Hoppa till huvudinnehåll

Beslut och handlingar

Ikon grön beslutsklubba.
Lagar och regler bestämmer hur processen för att bygga ut tunnelbanan ser ut. En rad instanser i samhället behöver involveras, beslut fattas och enskilda som direkt eller indirekt berörs ges tillfälle att vara med och påverka. Här samlar vi de viktigaste handlingarna och besluten för utbyggnaden av Högdalsdepån.

Vill du få en snabb överblick av planprocessen? Läs planläggningsbeskrivningen.

 

Kompletterande samråd 2018-2019

Mellan den 17 december 2018 och 15 januari 2019 hölls ett kompletterande för ett nytt alternativ till anslutningen mellan uppställningshallen och Gröna linjens Farstagren. En ny samrådsredogörelse håller på att sammanställas för att redovisa de synpunkter som kommit in.

Samrådsredogörelse och inkomna synpunkter

PDF iconSamrådsredogörelse april 2019
PDF iconSamrådsredogörelse - inkomna synpunkter bilaga 5

Samrådshandling
PDF iconKompletterande samråd 2018 - PM samrådshandling.pdf
PDF iconKompletterande samråd 2018 - PM Buller och stomljud i driftskedet.pdf
PDF iconKompletterande samråd 2018 - PM Buller och stomljud i byggskedet.pdf

Kartor och illustrationer

PDF iconIllustrationsplan.pdf
PDF iconTillfälliga markanspråk.pdf
PDF iconPermanenta markanspråk.pdf
PDF iconPlan- och profilkarta 1.pdf
PDF iconPlan- och profilkarta 2.pdf
PDF iconVisionsbild anslutning Farstagrenen.pdf

 

Kompletterande samråd 2016

Här hittar du handlingarna som ingår i depås kompletterande samråd 5 – 23 december.

PDF iconSamrådsredogörelse
PDF icon
Sammanställning och bemötande - bilaga 3
Samrådsmaterial kompletterande samråd 2016
Bilagor:
Översiktskarta
Bladindelning
Permanenta markanspråk
Tillfälligt nyttjande
Tvärsektioner
Fastighetsförteckning
För att ta del av fastighetsförteckning, kontakta: nyatunnelbanan.fut@sll.se

 

Underlag för beslut om betydande miljöpåverkan 2016