Skip to main content

Exjobb: Effektiv affärsrelation i entreprenadskedet


Beskrivning
Under entreprenadskedet krävs en systematisk och strukturerad dialog mellan beställare och entreprenör av juridiska skäl och för att uppnå bästa möjliga tid, ekonomi och kvalitet.

Frågeställning
Hur skapas en effektiv affärsrelation mellan beställare och entreprenör? Hur kan arbetet utvecklas och effektiviseras med rätt organisation, bra systemstöd och tydliga processer?

Metodförslag
Litteraturstudie

Fallstudie mellan utbyggnaden av tunnelbanan och andra stora projekt.

Formulering av förslag på en optimal process för dialog i entreprenadskedet.

Omfattning
30 hp

Ansökan
Skicka din ansökan till nyatunnelbanan@sll.se. Märk ansökan Effektiv affärsrelation i entreprenadskedet och skicka med CV och en kort motivering till varför du är intresserad av uppdraget.