Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om störningar

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut. Hur mycket beror på var du bor, hur huset är grundlagt och vilka arbeten som görs. Det som kan störa är framför allt stomljud från borrningar, vibrationer från sprängningar och luftburet buller från arbetsområden ovan jord. 

Läs mer

Det är väldigt individuellt, människor upplever ljuden olika. Om du störs av våra arbeten kan du alltid anmäla en störning.

Läs mer

Bullrande arbeten kommer inte att pågå överallt samtidigt och inte heller under hela byggtiden. Däremot kan störningar uppstå under hela byggtiden.

Läs mer

Många faktorer påverkar en bostadsförsäljning. I tidigare infrastrukturprojekt har inte marknadsvärdet påverkats negativt. Om det konstateras att det är just våra arbeten som påverkar din försäljning av bostad, kontakta oss så återkommer vi till dig.

Läs mer

Vi ansöker till mark- och miljödomstolen, som beslutar om vilka ljudnivåer vi måste följa, vilka tider vi får arbeta med störande arbeten och vilka åtgärder vi måste vidta när vi överskrider riktvärdena. Se miljödom för respektive utbyggnadssträcka under Beslut och handlingar-fliken.

Läs mer

Ingen tvingas flytta. Men för den som bor i en bostad där de bullernivåer vi fått i miljödomen överskrids, kommer vi att i möjligaste mån utföra åtgärder för att minska störningen. Om det inte är möjligt, så erbjuds tillfällig vistelse till berörda under den tid som störningen pågår.

Läs mer

Vi kommer att arbeta med individuella bedömningar och erbjuda tillfällig vistelse för både kortare och längre tid. 

Läs mer

Arbetstunnlarna är det första som byggs. De innefattar en rad olika arbetsmoment som kan märkas mer eller mindre. Ovan jord där arbetstunnlarna byggs syns inhägnade arbetsområden. De är placerade så att transporter i möjligaste mån snabbt kan komma ut på större vägar. Vårt tillskott till trafiken är ganska litet på redan hårt trafikerade gator. Vi försöker planera tider och färdvägar för att påverka omgivningen så lite som möjligt.

Läs mer

På vissa ställen kan det bli begränsad framkomlighet på så vis att privatbilister inte kan köra ända fram till husets port. Räddningstjänst och ambulans kommer dock alltid att ha fullt tillträde till fastigheterna.

Läs mer

I god tid innan våra störande arbeten startar informerar vi om var, när och hur våra arbeten sker. Vill du anmäla en störning med anledning av de arbeten som vi utför, fyller du i det här formuläret. Du kan också ringa till kundtjänst på telefon 08-600 10 00, och få hjälp med att lämna en störningsanmälan.

Läs mer