Hoppa till huvudinnehåll

05. Hur mycket får ni bullra när ni bygger ut tunnelbanan?

Vi ansöker till mark- och miljödomstolen, som beslutar om vilka ljudnivåer vi måste följa, vilka tider vi får arbeta med störande arbeten och vilka åtgärder vi måste vidta när vi överskrider riktvärdena. Se miljödom för respektive utbyggnadssträcka under Beslut och handlingar-fliken.