Skip to main content

08. Kommer man att kunna byta till andra trafikslag vid Arenastaden?

Ja, det blir smidiga byten till tvärbanan.