Hoppa till huvudinnehåll

14. Hur förebyggs skador?

När vi bygger tunnelbanan tätar vi berget omkring våra tunnlar. Trots tätningsåtgärder kommer en del grundvatten att läcka in och behöva bortledas. Vi mäter och följer upp påverkan i området. Om vi ser en påverkan utför vi vid behov så kallad skyddsinfiltration vilket innebär att vatten tillförs till grundvattenmagasinet.