Hoppa till huvudinnehåll

15. Station Sofia - Jag bor nära parken. Hur kommer jag att påverkas av bygget?

Arbeten med det djupa schaktet ner till stationen innebär både jordschakt och bergschakt med borrning och sprängningar under cirka två år. Det kommer att märkas i närområdet men olika mycket för olika fastigheter och olika mycket under olika tider. Villkor i vår miljödom påverkar hur mycket vi får bullra och vid vilka tider. Bullrande arbeten pågår oftast måndag till fredag, dag- och kvällstid. Innan arbetet med schaktet påbörjas under 2021 kommer alla närboende att å mer detaljerad information om arbetena.