Hoppa till huvudinnehåll

02.Tunnelbanan kommer att gå rakt under mitt hus. Har jag rätt till ersättning?

Fastighetsägare som äger den marken vi tar i anspråk har rätt till ersättning, både för permanent och tillfälligt behov. Ersättningen bestäms enligt Expropriationslagen 4 kap. § 1.