Hoppa till huvudinnehåll

Exjobb: Klimatreducerande åtgärder


Bakgrund
Sveriges regering har satt ett mål om nettonollutsläpp till år 2045. Det kräver att samtliga branscher utvecklar teknik och arbetsmetoder. En viktig del i detta är att lära oss av varandra och utvärdera effekterna av klimatreducerande arbete. En utgångspunkt i arbetet med nya tunnelbanan har varit att begränsa utbyggnadens klimatbelastning och vi har utvecklat styrmodeller och arbetssätt för detta. 

Frågeställning
Vad blev effekten av systematiskt klimatarbete i projekteringen av nya tunnelbanan?

Metodförslag
Kvantitativ samt kvalitativ analys av i projekteringen identifierade klimatbegränsande åtgärder. Sammanställning och analys av åtgärder från projektering, värdering av kostnadsbesparing för projektet samt hur dessa bidragit till regeringens mål om nollutsläpp 2045. Ingen datainsamling krävs eftersom data redan är insamlat från projektören.

Kompetens
Civilingenjör med miljö-/teknik-/infrastrukturinriktning

Omfattning
30 hp (kan begränsas till 15 hp)

Ansökan
Skicka din ansökan till nyatunnelbanan@sll.se. Märk ansökan Klimatreducerande åtgärder och skicka med CV och en kort motivering till varför du är intresserad av uppdraget.