Hoppa till huvudinnehåll

Konktaktlista kris

I respektive krisledningsrum finns ett skåp med information och utrustning för att etablera förvaltningens krisledningsfunktion. Roller, ansvar och arbetsuppgifter finns beskrivet i krisberedskapsplanen.

KRISLEDNING

Arenastaden

 

Barkarby

Depå

 

BEST


Nacka

 

Södermalm


Söderort

 

Centrala enheter

Kommunikation

Centrala kommunikationsresurser tillförs den operativa och strategiska krisledningen efter behov.

Mediehantering

 

Redaktion

 

Strategisk krisledningsgrupp

 

Trafikförvaltningen

Krisledaren ansvarar för att informera trafikförvaltningens tjänsteman i beredskap (TIB) om händelsen, prognos, omfattning, konsekvens för andras verksamheter.

 

Experter

För kontaktuppgifter till medarbetare inom respektive projekt gå till Webbforum och titta i "Kontakter" i huvudfliken. Sök på namn.

Resultatet kan sedan vid behov exporteras till Excel och därefter skrivas ut och kopieras upp till krisledningen.