Hoppa till huvudinnehåll

Krisledning

Beslut om att etablera krisledning fattas av projektchef/enhetschef i samråd med berörd avdelningschef.