Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsbrev

Information till dig som får nyhetsbrevet om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

När du anmäler dig till förvaltning för utbyggd tunnelbanas nyhetsbrev kommer endast information om namn och epostadress att behandlas för utskicket av nyhetsbrevet. Dina personuppgifter kommer behandlas så länge du önskar fortsätta ta del av nyhetsbrevet. Inga personuppgifter kommer att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till en extern part. Uppgifterna kan dock komma att lämnas ut med stöd av tryckfrihetsförordningen som allmän handling. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter.

Genom att fylla i din epostadress anmäler du dig till nyhetsbrevet och samtycker till att dina personuppgifter sparas och används för utskick av nyhetsbrevet.

I varje utskick kommer du ha möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke och avregistrera dig från framtida utskick. Detta kommer omedelbart att respekteras utan dröjsmål. Du har även rätt att ansöka om registerutdrag, rättelse av felaktiga personuppgifter, begära dataportabilitet samt att ansöka om radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen.

Om du skulle vara missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du alltid rätt att inlämna ett klagomål till Datainspektionen, men du är även välkommen att först kontakta förvaltning för utbyggd tunnelbanas dataskyddsombud per nedanstående kontaktuppgifter. 

Kontaktuppgifter
Stockholms läns landsting, förvaltning för utbyggd tunnelbana, organisationsnummer 232100–0016, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas via Norra Stationsgatan 69, Stockholm. Postadress: Stockholm läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm.

Dataskyddsombudet kan kontaktas via: informationssakerhet.fut@sll.se.