Skip to main content

Personuppgifter

För att vi ska kunna hantera ditt ärende kommer de personuppgifter som du frivilligt lämnar i detta formulär eller annars i kontakt med oss att behandlas.

Dina uppgifter kan även komma att hanteras av relevanta underleverantörer. Uppgifter om dig kan komma att inhämtas från allmänt tillgängliga källor såsom folkbokföringen och Skatteverket. 

Genom att skicka eller ringa in ditt ärende samtycker du till att dina personuppgifter sparas och används när ditt ärende hanteras och administreras av oss. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det behövs för att hantera ditt ärende, men uppgifterna kan dock komma att behandlas längre för arkivändamål. Du har rätt att ansöka om registerutdrag, rättelse av felaktiga personuppgifter, göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen, begära dataportabilitet samt ansöka om radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen. Dessa rättigheter är dock inte absoluta.  

Du har alltid rätt att inlämna klagomål till Datainspektionen. Du får dock gärna även kontakta vårt dataskyddsombud om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter.  

Kontaktuppgifter
Stockholms läns landsting, förvaltning för utbyggd tunnelbana, organisationsnummer 232100–0016, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas via Norra Stationsgatan 69, Stockholm. Postadress: Stockholm läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. 

Förvaltningen har ett dataskyddsombud som du kan kontakta via: informationssakerhet.fut@sll.se.