Hoppa till huvudinnehåll

Personuppgifter, kartor och modeller i fokus för växande IT-enhet

GIS, BIM och GDPR – det behövs många förkortningar för att beskriva det som IT-enheten jobbar med just nu. Anders Mohlin är enhetschef sedan sommaren 2017.

Anders Mohlin är van vid stora projekt, efter att ha jobbat med IT för både Slussenombyggnaden och Norra Djurgårdsstaden. Han gillar att sitta nära alla delar av ett stort byggprojekt, som han får göra nu:

Det märks att vi är en ung organisation, som fortfarande håller på att byggas upp. Det kan vara en utmaning att inte allt sitter från dag ett, men det är ju just förändringen och utvecklingen som gör det så spännande. Och förstås att få vara en del av att bygga ut tunnelbanan, säger Anders Mohlin.

Data på alla sätt

Han är chef över IT-enhetens sju medarbetare med olika ansvarsområden –  datasamordning, dokumenthantering, säkerhet och karttjänster. Just nu är det GDPR – den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj – som tar mycket tid.

– Det är så mycket som omfattas och det finns personuppgifter på så många ställen. Det är allt från mötesprotokoll och konferensanmälningar med uppgifter om allergier till skadeanmälningar från allmänheten. Vi behöver veta vilka register vi har, tala om att vi har dem och varför vi har dem, så att det finns laglig grund, säger Anders Mohlin.

Strukturer och ramar är satta, nu handlar nästa steg om interna utbildningar och information.

– Vi har ju en hel del dokument där det kommer att finnas motstridiga lagar, GDPR går inte alltid ihop med vår offentlighetsprincip. Ett mötesprotokoll är en offentlig handling som kan begäras ut, det kan vi inte ta bort bara för att det finns personuppgifter. Däremot behöver inte listan med allergier finnas kvar efter konferensen.

Ny jurist ska rekryteras

I och med att den nya dataskyddsförordningen införs även en regel om att större arbetsplatser ska ha ett dataskyddsombud.

– Det kommer vi att lösa genom att förstärka förvaltningen med ytterligare en jurist, som ska jobba med både GDPR och med den spännande politiska beredningen av våra beslutsunderlag, säger Anders Mohlin.

De båda andra förkortningarna på IT-enhetens bord är GIS som står för geografiskt informationssystem och BIM som är ett sätt att göra ritningar som 3D-modeller i datorn.

– BIM hjälper oss att redan i ett tidigt skede se hela anläggningen, så att vi kan undvika krockar och misstag. Men det är dyra och avancerade modeller, så det är viktigt att vi hittar rätt nivå. Den ska passa oss nu, vara till nytta för entreprenören som bygger och gå att använda för till exempel underhåll i framtiden, när tunnelbanan har börjat gå. Det är en stor utmaning att idag fatta rätt beslut för en leverans så långt fram i tiden, säger Anders Mohlin.

Data i kartor

Det finns mängder med kartdata samlat. En del av det används nu som underlag till kartan på webben, där det går att följa vilka arbeten som pågår. Men det finns väldigt många fler lager. Det går till exempel att se vilka fastigheter som påverkas av tunneldragningen eller var de framtida arbetsområdena ska ligga.

– Och riktigt spännande är det när BIM och GIS börjar växa ihop. Vi kan kombinera våra BIM-modeller av tunnlar och stationer med kartinformation som berggrund och grundvattendjup. Det ger oss massor med information om hur vi ska bygga!

I höst är det dags att börja bygga arbetstunnlar i Barkarby. Det betyder att arbetet med hela nya tunnelbanan förflyttar sig in i ett nytt skede, från planering och förberedelser till byggtid.

– Min plan är att följa nya tunnelbanan hela vägen i mål. Det som gör det så spännande och utmanande är att projektet hela tiden förändras och utvecklas. Vi går så tydligt från olika skeden och hela tiden framåt, säger Anders Mohlin.