Hoppa till huvudinnehåll

Så går upphandling till

Vi upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn, LUF. Vid upphandlingar enligt LUF (för järnvägsrelaterad verksamhet) som är över tröskelvärdena används ett prekvalificeringssystem. Det medför att dessa upphandlingar inte behöver annonseras. Upphandlingar kommer att göras i full internationell konkurrens.

Information om upphandling
Vi annonserar övergripande behov i TED varje år.

För att informera marknaden om specifika upphandlingar uppdaterar vi löpande vår upphandlingstidplan.

Kvalificering av leverantörer

Vi använder oss av Achilles System AS:s kvalificeringssystem TransQ för att kvalificera leverantörer. Kvalificering innebär en bedömning av leverantörernas tekniska förmåga och kapacitet samt finansiella och ekonomiska ställning. Kvalificerade leverantörer får förfrågningsunderlaget skickat till sig. 

achilles.com finns mer information om hur du gör för att registrera företaget.

Inbjudan till anbudsgivning
Inbjudan till anbudsgivning skickas enbart till de leverantörer som är kvalificerade i TransQ.

Inbjudan till upphandling
Vi använder upphandlingsportalen Visma Opic genom upphandlingsverktyget TendSign. I de fall du blir inbjuden till att delta i en upphandling får du en inbjudan via TendSign. Omfattningen, information om hur anbuden jämförs och tider framgår av förfrågningsunderlaget.

För att delta i upphandling krävs att du registrerar ett konto i TendSign. Det är gratis att registrera upp till tio användarkonton per organisationsnummer.