Hoppa till huvudinnehåll

Så här påverkas du

Byggarbetare
Det kommer att märkas när vi bygger. Vi planerar noga för att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden, och du som blir berörd får information i god tid innan arbeten startar. Våra arbeten kommer att pågå både under och ovan jord. Våra transporter och byggarbetsplatser kommer även att påverka trafiken.

Arbeten ovan jord
Hela nya tunnelbanan ska byggas under jord, men för att nå bergtunnlarna behövs arbetstunnlar från ytan. I arbetstunnlarna transporteras maskiner, personal och bergmassor. Ovan jord behöver vi också ha arbetsområden för arbetsbodar, personalrum och uppställning av maskiner och material. Dessa hägnas in med byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten. Arbeten ovan jord kommer att orsaka buller i närområdet. I en del fall kan det bli aktuellt med till exempel fönsteråtgärder för att stänga ute buller.

Arbeten under jord
När vi bygger tunnlar ger borrningarna vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnader ovanpå. Detta kallas för stomljud och går inte att undvika. Hur mycket det låter beror på hur nära tunnelfronten du är och hur huset du vistas i är byggt. 

Sprängningarna ger höga ljud men varar inte så länge. Du som vill kan få en påminnelse/varning i mobilen innan vi spränger. 

Påverkan på trafiken
Bergmassorna som sprängs ut ur tunnlarna kommer att fraktas bort med lastbil. Vi planerar både färdvägar och transporttidpunkter noga för att omgivningen ska påverkas så lite som möjligt. 

Biltrafiken nära arbetsplatserna kan behöva ledas om tillfälligt under byggtiden. Vi prioriterar gående, cyklister och kollektivtrafiken i första hand i det arbetet. 

Se filmen om byggtiden:

Läs broschyren Så påverkas du under byggtiden: