Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför för utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför. 


 Informations-sms skickas endast när vi påbörjar arbeten i ett område. Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här. I samma länk kan intresserade anmäla sig för spräng-sms.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Gullmarsplan, ny plattform


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under Grön linje, ca 70 meter under marknivå. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsplatser på bussterminalen, i stationsnivå och i spårnivå.

Arbeten vecka 18-24: Rivnings- och markarbeten pågår på bussterminalen. Mellan läget för centrala och östra trappan under bussdäcket, arbetar vi med balkar för en gångbro.
BEST-arbeten (bana, el, signal och tele) utförs för Tvärbanan och tunnelbanan. Arbeten fortsätter vid den framtida västra trappan vid Arenagången och vid spårnivå för den centrala trappan. Mot Nynäsvägen och den framtida östra trappan utförs också arbeten. 
Obs! På grund av coronatider har vi utmaningar med personal- och materialförsörjning. Det kan innebära omplanering av produktionsmoment. Arbeten sker både dag- och natt.

OBS!  Natt mot torsdag 28 maj utförs nattarbeten vid arbetsområdet mot Nynäsvägen, under bussdäcket. Arbetet kan uppfattas som störande med bl a ljud av maskiner och stålbalkar som lyfts. Cykelbanan läggs tillfälligt om österut under natten.
Helgen 30–31 maj planeras arbeten dagtid på bussterminalen.

Arbeten utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafik och närmiljö
Normalt bedöms arbetena inte påverka trafik eller resenärer. Närboende kan uppleva störningar. Arbete förekommer nattetid men alltid inom godkända ljudnivåer. Särskilda arbeten natt eller helg aviseras alltid i förväg via sms till närboende.
Fr o m v 18 utökas arbetsområdet vid Nynäsvägen temporärt. Cykelbanan leds om vissa dagar mellan kl 22-06.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Sidan uppdaterad 2020-05-26

 

 

Sundstabacken, arbetsområde och arbetstunnel


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Vid Sundstabacken bygger vi en arbetstunnel som ska leda till den kommande spårtunneln vid Mårtensdal där vi bygger en ny uppgång. Det inhägnade området vid Sundstabacken utgör vår arbetsplats. Vi har även en etablering under broarna. Arbeten med arbetstunneln kommer pågå 1,5-2 år. 
Pågående arbete
Vi ser just nu över hur trafikflödet i området med olika in- och utfarter kan bli så bra och säkert som möjligt. Inom kort plankas merparten av arbetsområdet in av ett träplank.
Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Sprängning
Vi har nu börjat spränga i berget. De inledande sprängningarna görs för att jämna till berget. Därefter fortsätter arbetet med att spränga för själva tunnelmynningen. I dagsläget har vi inga fasta sprängtider.

Avisering vid sprängning
Varje sprängning föregås av flera korta signaler följd av en lång signal. I samband med sprängningarna görs tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet.
Intresserade kan få sprängvarning via SMS. Vi skickar då ett sms 30 minuter innan varje sprängning. Anmälan görs via länken.

Säkerhetsåtgärder
Sprängmattor och splitterduk placeras för ytan som sprängs.
Vibrationsmätare placeras ut för att säkerställa att vibrationer inte påverkar närliggande byggnader.

Andra typer av arbeten, till exempel transporter av material och bergmassor, kommer att förekomma. Arbete utförs helgfri vardag mellan klockan 7 och 22. Andra arbeten kan pågå utanför dessa tider.

Påverkan på trafik och närmiljö

Arbetsområdet omfattar en stor del av den grusade ytan men du kommer kunna gå och cykla förbi våra arbetsområden under hela byggtiden.

Sidan uppdaterad 2020-05-26

Söderort, installation av grundvattenrör

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten

Arbetet utförs av Sweco på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår under det första kvartalet 2020. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag. 

Sockenplan, spår- och servicetunnel

Vid Sockenplan, Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och servicetunnel. Tunnelbanan kommer att anslutas till befintligt spår norr om station Sockenplan. Inga arbeten har ännu påbörjats.

Preliminär tidplan:
Juni: kontrakt med entreprenör
Aug: öppet hus/liknande för närområdet
September: arbetsområdet görs i ordning
Okt-dec: lednings-omläggningar
• Trafikanordningar
• Temporära konstruktioner (spont)
• Jord- och bergschakt
• Iordningställande av byggväg
• Drivning av bergtunnel mot Slakthuset

Sidan uppdaterad 2020-05-26