Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför för utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför. 


När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms eller anmäla sig för spräng-sms.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

Gullmarsplan, ny plattform


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under grön linje, ca 70 meter under marknivå. Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsplatser på bussterminalen, i stationsnivå och i spårnivå. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.

Arbeten vecka 31-32: 

  • Markarbeten bussterminalen, framförallt vid befintlig mittö och mittöns södra förlängning samt montage av nya belysningsstolpar
  • Hissmontage västra  och centrala hissen
  • Arbete med bjälklag för gångbro under bussdäcket
  • Schakt och plåtning av spont, borrning stag och montage hammarband vid det rivna spåret
  • Svetsning ny strömskena och montera plankor och förankringar
  • Anpassning kanalisation och kablage i spår
  • Skyddsräl mellan spont och plattform
  • Skivmontage temporär plattform och målning skivor
  • Arbete med belysning vid nya plattformen

Trafikpåverkan 22 juni - 16 augusti
Under denna period stängs tunnelbanetrafiken av på grön linje mellan Globen och Gullmarsplan. Vi behöver arbeta i och över alla Hagsätrabanans tre spår. Det är en förberedelse för det hisschakt som ska byggas och ansluta till den nya blå linjen. Vi bygger ut plattformen på norrspår och stänger av spåret. Plattformens breddning innebär att på- och avstigning sker via mittspåret när arbetet är klart och trafiken går som vanligt igen.  Under avstängningen, sök alternativa resvägar på sl.se. Pressinformation från trafikförvaltningen.

Påverkan närmiljö
Närboende kan uppleva störningar för det arbete i spår som utförs i sommar och nattarbete kommer ske. Helgjobb kommer förekomma. Närområdet aviseras med sms.

Dagar och tider
Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms.

Sidan uppdaterad 2020-08-04

 

 

Sundstabacken, arbetstunnel


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Vid Sundstabacken bygger vi en arbetstunnel som ska leda till den kommande spårtunneln vid Mårtensdal där vi bygger en ny uppgång. Det inhägnade området vid Sundstabacken utgör vår arbetsplats. Arbeten med arbetstunneln kommer pågå 1,5-2 år. Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Aktuella arbeten
Arbetet på arbetsområdet övergår nu i en ny fas. Nu påbörjas bergarbeten av själva arbetstunneln fram till den nya spårtunneln. Detta innebär att borrning- och sprängningsarbeten varvas succesivt. Efter sprängning lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. Sprängningens karaktär kan låta ungefär som ett smatterband med flera knallar i rad. Sprängningarna orsakar höga ljud och vibrationer och kan både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten eller en bit ifrån. Vi kontrollerar hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter näraliggande byggnader. Våra arbeten kan även höras när vi borrar i berget och när vi kör maskiner och transporterar bort bergmassor.  Vi arbetar oss in i berget 5-10 meter/vecka. Ju längre in i berget vi kommer desto mer avtar ljudet.

Avisering vid sprängning
Vi spränger flera gånger om dagen och har inga fasta sprängtider. Varje sprängning föregås av flera korta signaler följd av en lång signal. I samband med sprängningarna görs tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet.
Intresserade kan få sprängvarning via SMS. Vi skickar då ett sms 30 minuter innan varje sprängning. Anmälan görs via länken.

Säkerhetsåtgärder
Sprängmattor och splitterduk placeras för ytan som sprängs.
Vibrationsmätare placeras ut för att säkerställa att vibrationer inte påverkar närliggande byggnader.

Andra typer av arbeten, till exempel transporter av material och bergmassor förekommer. 

Påverkan på trafik och närmiljö

Arbetsområdet omfattar en stor del av den grusade ytan men du kommer kunna gå och cykla förbi våra arbetsområden under hela byggtiden.

Dagar och tider
Dagtid 7-19, vid behov natt kl 21-05 samt lördagar 7-19.

Sprängning kan förekomma till kl 22. Vi aviserar sprängning genom sms mellan kl 6.30-21.30.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms eller anmäla sig för spräng-sms.

Sidan uppdaterad 2020-08-03

Sockenplan, spår- och servicetunnel

Vid Sockenplan, nära Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och servicetunnel. Tunnelbanan kommer sedan att anslutas till befintligt spår norr om station Sockenplan. Endast mindre förberedande arbeten har påbörjats.
Under vecka 30/31 har närområdet fått information i brevlådan med inbjudan till digitalt informationsmöte. Fastigheter som berörs av besiktning har fått information om detta.

Aktuellt i området: Området mellan Enskede gårds gymnasium och Enskedvägen kommer utgöra vår arbetsplats. Området kommer stängslas in med plank och träd tas ner. Arbetet påbörjas preliminärt vecka 33/34.

Preliminär tidplan:
Juni
: kontrakt med entreprenör
Juli: geotekniska undersökningar utanför Enskede gårds gymnasium
Aug: arbetsområdet invid Enskede gårds gymnasium hägnas in och träd tas ner
Aug: Den 24 augusti är intresserade välkomna till ett digitalt informationsmöte.  Ingen föranmälan krävs. Mer information kommer här på webben.

Aug-dec: besiktning av fastigheter inom 50 meter av våra vibrationsalstrande arbeten. Fastigheter som står på lera inom 100 meter besiktas också.
Sep-dec: ledningsomläggningar, trafikanordningar, schaktarbeten och spont

Trafikpåverkan
Mellan 22 juni - 16 augusti
stängs tunnelbanetrafiken av på Grön linje mellan Globen och Gullmarsplan. Vi behöver arbeta i och över alla Hagsätrabanans tre spår. Det är en förberedelse för det hisschakt som ska byggas och ansluta till den nya blå linjen. Vi bygger ut plattformen på norrspår och stänger av spåret. När arbetet är klart finns en bredare plattform som ansluter till mittspår där norrgående trafik kommer gå efter avstängningen. Sök alternativa resvägar på sl.se. Pressinformation från trafikförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2020-08-04