Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför i närheten av utbyggnaden av Blå linje till Söderort. Du kan klicka på kartan eller läsa här nedanför. På kartan kan du även se inom vilket område vi kommer att besiktiga byggnader inför byggstart (den rosa linjen).

Här får du mer information om hur det går till att bygga tunnlar.

Läs mer om hur du kan påverkas.  

 

Gullmarsplan

Förberedande arbeten utförs på stationen i flera plan. Under veckorna 48 till 49 rivs den gula skyddsväggen i biljetthallen (vid före detta Pressbyrån). Där har vi byggt två nya rum som kommer att utrustas. Visst rörarbete kommer ske under utrymmena. Kabelarbeten utförs i spår. På bussplan utförs mark- och grundläggningsarbeten för en ny rastlokal.

Påverkan på trafiken
Arbetena bedöms inte påverka trafik, resenärer eller närboende.

Dagar och tider
Merparten av våra arbeten sker nattetid mellan klockan 21 och 5. Dagtid utförs icke-störande arbeten. 

Sundstabacken

Vi förbereder arbetsplatsen vid parkeringen i anslutning till båthamnen. Parkeringen ska utrymmas och området inhägnas.

Påverkan på trafiken
Ersättningsytor för parkering kommer att finnas för de företag som hyr parkeringsplatser. I övrigt hänvisas till Stockholm stads allmänna parkeringplatser.  

Dagar och tider
Arbeten utförs helgfria vardagar mellan klockan 7 och 17.

Installation av grundvattenrör

Vi installerar grundvattenrör i området för utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. Det är en del i kontrollprogrammet för grundvatten

Påverkan på trafiken
Vid vissa platser kan trafik komma att ledas om tillfälligt under några timmar.

Dagar och tider
Arbetet pågår hösten/vintern 2019. Rören är utspridda över hela området och vi installerar ett rör på varje plats. Själva borrningen tar ungefär två timmar men hela arbetet på respektive plats tar ungefär en dag.