Hoppa till huvudinnehåll

Sprängningar och störande ljud

Hela nya tunnelbanan byggs under jord i berg. När vi bygger tunnlar borrar och spränger vi. Det kan både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten. Vid våra arbetsområden kan det bullra från maskiner och när vi transporterar bort bergmassor. 

Hur störningar upplevs är väldigt individuellt. Vissa reagerar starkt på till exempel sprängningar och vibrationer medan andra knappt lägger märke till dem. Buller kommer från två typer av ljud: stomljud och luftburet ljud.

Stomljud
Borrningar under jord skapar vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som vibrerande, monotont och dovt. Borrljudet hörs som högst när tunnelfronten är närmast bostaden. Allteftersom arbetet går framåt avtar ljudet. Sprängljud
Sprängladdningar som skjuts av nere i berget skapar vibrationer och buller. Det är snabbt övergående och varar bara några sekunder. Ovan mark kan de upplevas som en dov åskknall. De hörs mer ju närmare arbetet du är. Du som vill kan bli uppringd eller få ett sms innan vi spränger: Sms-information

Arbetsområden
Vid våra arbetsområden utförs många olika slags arbeten och här finns även plats för arbetsbodar, material och uppställning av maskiner. Vi hägnar in och skärmar av arbetsområdet med stängsel och plank. Där det går dämpar vi bullret från arbeten och maskiner. Det kan innebära att vi byter arbetsmetod eller skärmar av vissa maskiner.

Transporter
Berget som sprängts ut fraktas bort med lastbil på så stora vägar som möjligt. Vi planerar både färdvägar och körtider för transporterna noga för att påverka omgivningen så lite som möjligt. Bor du nära kan du höra när berget börjar lastas på lastbilarna och signaler från fordon som backar.