Hoppa till huvudinnehåll

Stort intresse för nya tunnelbanan när Herrestaskolan invigdes

Bild med människor i en skola vid ett tunnelbanan T
Lördag den 12 mars invigdes den nya Herrestaskolan i Barkarbystaden. I samband med det hölls öppet hus där vi från förvaltning för utbyggd tunnelbana var en av utställarna tillsammans med Järfälla kommun.

- Intresset för nya tunnelbanan var mycket stort, säger Anna Nylén, projektchef för tunnelbanan till Barkarby. Det var verkligen roligt att få möta både unga och gamla som var nyfikna på hur det ska bli när tunnelbanan står klar.

Herrestaskolan ligger i närheten av den nya tunnelbanans planerade dragning och kommer troligtvis att påverkas under byggtiden. Kontakter har sedan tidigare knutits med skolledningen för att hantera bland annat störningsfrågorna på ett så bra sätt som möjligt.

- Det är så vi arbetar, förklarar Anna Nylén. Redan i detta tidiga skede tar vi kontakt med de intressenter som på något vis kommer att påverkas av nya tunnelbanan för att etablera kontakt och skapa dialog kring våra planer. Det handlar bland annat om bostadsrättsföreningar, företag och organisationer. När vi bygger ny tunnelbanan kommer det att märkas, men vi kommer att göra allt vi kan för att vardagen ska fungera under byggtiden.

Stor modell av Barkarbystaden med människor runt omkring

Peter Dahl förklarar med hjälp av Järfälla kommuns modell över nya Barkarbystaden var den nya tunnelbanan till Barkarby station planeras.

De frågor som dök upp från besökarna i Herrestaskolan om själva byggtiden rörde främst påverkan på trafiken.

- Det är många som är oroliga för att den redan idag besvärliga trafiksituationen kommer att förvärras när den nya tunnelbanan byggs, förklarar projektledare Peter Dahl, som också var på plats i Herrestaskolan. Vårt bidrag till trafiksituationen kommer dock vara förhållandevis liten och kommer främst att omfatta transport av bergmassor.