Skip to main content

Nyheter - Arenastaden

Gula linjen fortsatt populär

entré Odenplan
Nu har resultatet av årets attitydundersökning om Gula linjen kommit. Utbyggnaden är fortsatt omtyckt, mer än 8 av 10 är positiva och bara 6 procent är negativa, precis samma som i den förra undersökningen.

1067 boende i Gula linjens närområde i Solna, vid Karolinska och i Vasastan telefonintervjuades under senhösten 2016, efter höstens samråd om utbyggnaden till Arenastaden. 

2019-01-29

Gula linjens ansökan om miljötillstånd inlämnad

I februari fick mark- och miljödomstolen i Nacka in Gula linjens ansökan om miljötillstånd.

Domstolen ska pröva den bortledning av grundvattnet som alltid behöver göras när man bygger bergtunnlar. Men viktigare för de flesta som bor i närheten av utbyggnaderna är att domstolen också sätter villkor för hur mycket arbetena med nya tunnelbanan får störa.

2019-01-29

Nu söker vi dig som vill vara med och bygga ut tunnelbanan

Jobbannons
Byggtiden närmar sig och redan i år kommer de första förberedande arbetena inför tunnelbanebygget igång. Sen väntar byggtiden, med ett stort behov av många olika yrken. Nu söker vi runt 20 nya medarbetare.
2019-01-29

Från planering till trafikstart – så bygger vi ut

Byggstart närmar sig för den nya tunnelbanan och under våren går vi in i ett nytt skede. Många samråd har hållits och under 2017 kommer vi att lämna in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen och ställa ut järnvägsplanerna för granskning.

Under 2018 väntas planerna godkännas och domstolen lämna tillstånd. Så fort planerna har vunnit laga kraft kan vi börja bygga den nya tunnelbanan och den utbyggda depån i Högdalen.

2019-01-29

Nytt samråd för Gula linjen

Planerade stationséntréer i Hagalunds industriområde
9 januari startar ett kompletterande samråd om en station i anslutning till Hagalunds industriområde och arbetstunnlar i Hagastaden. Samrådet pågår till och med den 22 januari.
2019-01-29

Här hamnar entréerna – om det blir en station i Hagalund

Planerade stationséntréer i Hagalunds industriområde
Planeringen för Gula linjen går vidare och nu finns ett färdigt förslag på var stationsuppgångarna hamnar om det blir ett ja till en station i Hagalunds industriområde från Sverigeförhandlingen.

- Man kommer att kunna komma upp på bägge sidorna om järnvägen,  berättar Malin Harders, projektchef för utbyggnaden till Arenastaden.

2019-01-29

God jul önskar vi på nya tunnelbanan!

God jul
2016 har varit ett händelserikt år med många viktiga steg mot byggstart.

Konstnärerna som ska vara med och utforma de nya stationerna har både utsetts och börjat jobba i år och det blev bestämt att den utbyggda depån hamnar i Högdalen.

2019-01-29

Lika många tåg som idag

Människor i tunnelbanan
En av de största förändringar som gjorts av planerna för nya tunnelbanan i år är att Gula linjen ska gå vidare från Odenplan och söderut – på samma spår som Gröna linjen.

En förutsättning för att kunna köra med genomgående trafik på Gula linjen är att det inte påverkar tunnelbanetrafiken västerut negativt. De utredningar och trafikanalyser som gjorts visar att det är möjligt genom ny planering av trafiken och genom att bygga ett nytt vändspår vid Åkeshov:

2019-01-29

Återstart av miljöprövning

Bild ur byggfilmen
För att kunna börja bygga ut tunnelbanan krävs ett tillstånd från mark- och miljödomstolen. Först ut är tunnelbanan till Barkarby. Måndag 12 december fick domstolen i Nacka de kompletteringar som behövs efter vårens översyn av tunnelbanan. 

- Det handlar om små förändringar, men vi behöver givetvis beskriva det nya stationsläget i Barkarby för domstolen, säger Anna Nylén, projektchef för utbyggnaden till Barkarby.

2019-01-29

Viktigt avtal på plats

Avtal med svenska kyrkan
Svenska kyrkan och landstinget är överens om hur samverkan och samarbete ska gå till när tunnelbaneutbyggnaden går nära kyrkor.

Måndag 28 november 2016 undertecknade Stockholms stifts biskop Eva Brunne och förvaltningschefen för tunnelbaneutbyggnaden Mårten Frumerie ett samverkansavtal inför byggtiden. 

2019-01-29

Pages