Skip to main content

Nyheter - Arenastaden

Värdefulla erfarenheter tas tillvara

Fredrik Moback, projektledare miljö- och arbetsmiljöfrågor
Fredrik Moback arbetar som projektledare för miljö- och arbetsmiljöfrågor på nya tunnelbanan, främst för projekt Arenastaden. Med sig i bagaget har han viktig kunskap från Citybanan. Vi ställde några frågor till Fredrik.
2019-01-29

T-banekonst: Medan du väntar

T-banekonstutställning
Stockholms läns museum visar nu de vinnande förslagen till konst för nya tunnelbanans stationer i en utställning som museet tagit fram. ”T-banekonst: Medan du väntar” öppnas med vernissage torsdag den 9 juni i museets lokaler i Dieselverkstaden i Sickla.
2019-01-29

Hållbarhet en naturlig del i byggandet av nya tunnelbanan

Planhandläggare Erik Olsson och Kaisa Nugin
Förvaltning för utbyggd tunnelbana har miljöcertifierats enligt ISO 14 001 och arbetet med hållbarhet är i full gång. 

Att välja kollektivtrafik och tunnelbanan framför bilen bidrar till ett hållbart resande, men under tiden vi bygger spår och tunnlar kommer miljön att påverkas. 

2019-01-29

Sverigeförhandlingen tar upp Hagalund

Tunnelbanetåg i rörelse vid perrong.
På måndagen meddelade Sverigeförhandlingen att de tar upp frågan om tunnelbanestation i Hagalund.

Sverigeförhandlingen har tidigare inte varit beredd att inkludera Hagalundsstationen bland de kollektivtrafikåtgärder, som ingår i förhandlingen om statlig medfinansiering.

Nu har Solna stad och Stockholms läns landsting redovisat nya beräkningar beträffande bostadsbyggande och investering kopplat till station vid Hagalund vilket innebär att Sverigeförhandlingen beslutat att ta upp förhandlingarna med Stockholm och Solna.

2019-01-29

Alla vägar går till Arenastaden

Arenastaden, visionsbild
Den nya stadsdelen Arenastaden i Solna är på stark frammarsch. Intill nationalarenan Friends och gallerian Mall of Scandinavia växer bostäder och inte minst tusentals arbetsplatser fram. Om några år kommer antalet resenärer till och från Arenastaden öka kraftigt och det ställer höga krav på kollektivtrafiken. 
2019-01-29

Genomgång av utbyggd tunnelbana

Spårtrafikkarta
Just nu gör förvaltning för utbyggd tunnelbana en större genomgång av hela den nya tunnelbanan. Rapporten ska presenteras för styrelsen, som består av representanter för stat, landsting och de kommuner som får ny tunnelbana, innan sommaren. När styrelsen tagit ställning till rapporten kommer en mer detaljerad plan för kommande kostnader och tidplan att kunna presenteras. 
2019-01-29

Ny förvaltning med ännu nyare chef

Mårten Frumerie
I lite drygt hundra dagar har Mårten Frumerie varit förvaltningschef för den två år gamla förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nu hittar han både till kaffemaskinen och i landstingets stora organisation. 

-    Det roligaste har varit att träffa alla nya människor! Det här är ett stort och häftigt projekt som många vill vara delaktiga i. Jag slås verkligen av att det är ett så väldigt stort engagemang och att den samlade kompetensen på förvaltningen är så stor.

2019-01-29

Ny granskningsmetod med 3D

3D-granskningsmodell
När nya den nya tunnelbanan ska byggas används delvis en ny granskningsmetod, en 3D-modell istället för de vanliga pappersritningarna. 

Det är en relativt ny metod i byggbranschen som underlättar arbetet. 

Fördelen med granskning i 3D är att det ger en bättre förståelse för både helheten och sammanhangen. 

-    Man kan vrida och vända på det man granskar, säger Staffan Nordlund, projekteringsledare station, tunnelbana till Arenastaden. 

2019-01-29

Nyhetsbrev för entreprenörer

Nyhetsbrev för entreprenörer

Nu kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som riktar sig till entreprenörer.

Vi på förvaltningen för utbyggd tunnelbana tycker att det är viktigt att fortlöpande informera er om hur arbetet går framåt med nya tunnelbanan - den största satsningen på kollektivtrafik sedan 70-talet. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut cirka två till fyra gånger per år. 

Vill du vara med och bygga ut tunnelbanan i Stockholms län? 

2019-01-29

Viktiga erfarenheter tas till vara

Nya tunnelbanan jobbar med omgivningspåverkan
När det stora projektet att bygga Citybanan nu går mot sitt slut är det många som istället börjar jobba med att bygga ut tunnelbanan. Karolina Mehlqvist har jobbat nästan tio år på Citybanan med bland annat fastighetsfrågor, och nu ska hon göra samma sak med nya tunnelbanan.

2019-01-29

Pages