Skip to main content

Nyheter - Arenastaden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om hur arbetet går och vad som planeras för de tre utbyggnadssträckorna och den nya depån. 

Vi skickar kontinuerligt ut digitala nyhetsbrev med information om de olika projekten, tunnelbana till Barkarby, tunnelbana till Arenastaden, tunnelbana till Nacka och söderort och depå och fordon.

Läs om samråd, provborrningar, konstnärlig gestaltning, planering, upphandling och allt annat som sker.

2019-01-29

De ska smycka Gula linjen med sin konst

Från vänster:  Axel Lieber (inges idee), Åsa Jungnelius, Pia Törnell. Foto: Anna Molander
Möt Pia Törnell, Åsa Jungnelius och konstgruppen inges idee som har fått uppdraget att arbeta med den konstnärliga gestaltningen av stationerna Odenplan, Hagastaden och Arenastaden.

I januari blev det klart vilka konstnärer som ska få arbeta med den konstnärliga gestaltningen av Stockholms nya tunnelbana.  Varje ny station ska få ett unikt uttryck som också bidrar till att öka tryggheten och orienterbarheten för resenärerna.

2019-01-29

Nya tunnelbanan miljöcertifieras

Miljöcertifieringsmöte

Det nya miljöledningssystemet på förvaltning för utbyggd tunnelbana uppfyller kraven för miljöcertifiering enligt ISO 14 001. Nu börjar arbetet med miljö och hållbarhet på allvar för nya tunnelbanan.

2019-01-29

Följ med på en virtuell resa från Odenplan till Arenastaden

Panoramavy över tunnelbana till Arenastaden
Nu finns en panoramavy som visar Gula linjens sträckning och stationer. I modellen kan du bland annat kliva in i den framtida biljetthallen, gå ned på plattformen och se dig om i området. 
2019-01-29

Så tycker de närboende

Diagram om inställning till nya tunnelbanan
Åtta av tio är positiva till nya tunnelbanan.
Vi undersöker regelbundet vad de närboende tycker om utbyggnaden av tunnelbanan och om den information de tagit del av.
 

Här kan du ta del av resultatet av totalundersökingen. På sidorna för de enskilda utbyggnadsgrenarna till Nacka och söderort, Arenastaden och Barkarby hittar du respektive resultat. Välj Om projektet.  

2019-01-29

Nu är det klart vilken konstnär som ska jobba med vilken station

Konstgestaltningsskiss, Snäckan
Snäckan av Åsa Jungnelius hamnar i Hagastaden.

I förra veckan, den 20 januari, blev det klart vilka konstnärer som ska få utforma de nya stationerna. Nu är det även klart vilken station som varje konstnär får ansvar för. 
2019-01-29

Framtidens tunnelbanekonstnärer utsedda

Illustration av en konstnärlig gestaltning på en vägg i en tunnelbanestation.

Nu är det klart vilka som ska få arbeta med den konstnärliga gestaltningen av Stockholms nya tunnelbanestationer. 

2019-01-29

Tack för värdefulla synpunkter på nya Gula linjen!

Samrådsmöte
Den 15 januari var sista dagen för samrådet för Gula linjen som ska byggas från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden i Solna. Vi har fått in cirka 290 synpunkter som är mycket viktiga i vårt fortsatta planeringsarbete. 
2019-01-29

Samråd för Gula linjen fram till 15 januari

Bilden visar en visionsbild över Norra Arenastaden. Här syns uppgångar från tunnelbanan med ljusa fasader och gröna detaljer.

Mellan 2 december och 15 januari tar vi emot synpunkter på placering och utformning.

2019-01-29

Ny chef till förvaltning för utbyggd tunnelbana

Mårten Frumerie
Mårten Frumerie blir ny förvaltningschef vid förvaltning för utbyggd tunnelbana i Stockholms läns landsting. Han arbetar idag vid exploateringskontoret i Stockholms stad. Mårten efterträder nuvarande förvaltningschef Riggert Anderson vid årsskiftet.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana har uppdraget att bygga ut tunnelbanan med 20 km nya spår och tio nya stationer. Byggstarten beräknas kunna ske år 2016 och trafiken bedöms vara igång på alla sträckor år 2025.

2019-01-29

Pages