Skip to main content

Nyheter - Arenastaden

Naturspår och trädskydd för hållbart bygge

Region Stockholm kommer att etablera ett arbetsområde i en del av Vasalundsparken i Solna under bygget av nya tunnelbanan. Då behövs extra hänsyn tas till omgivningen.  

Publicerad 2020-11-19

2020-11-19

Vad tycker du om utbyggnaden?

Du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten har möjligheten att löpande uttrycka din åsikt i våra attitydundersökningar.  

Publicerad 2020-11-05

2021-06-03

Trångt på gång- och cykelbanan vid Solnavägen

GC-väg Solnavägen


När gång- och cykelbanan på Solnavägen rustas upp ökar trafiken förbi nya tunnelbanans arbetsområde i Rudviken. 

Vi ber cyklister och fotgängare att sänka hastigheten och ta det försiktigt förbi arbetsområdet, det gäller särskilt vid in- och utfarten där det förekommer transporter till och från arbetsområdet. 
 

2020-10-29

Händelse vid Solnavägen

Arbetsområde Hagalund
22 november vid lunchtid lossnade en maskindel från en borrigg på nya tunnelbanans arbetsområde i Rudviken i Solna.

Maskindelen föll genom byggplanket längs Solnavägen. Inga personer kom till skada. Området runt platsen är avspärrat och maskindelen kommer att fraktas bort så fort som möjligt. Avspärrningen hindrar inte framkomligheten på platsen. Nu utreds orsaken till händelsen och vi ser över om vi behöver vidta åtgärder för att det inte ska hända igen.

 

2020-10-23

Nya lampor efter önskemål av grannar

Nya lampor vid Rudviken
Grannarna till arbetet med nya tunnelbanan i Rudviken tyckte att det hade blivit för mörkt i området kring bygget. Nu sitter nya lampor uppe.  

Publicerad 2020-10-20

2020-10-20

Tunnelbanan till Arenastaden överklagad 

Trafikverkets beslut om järnvägsplanen har överklagats till regeringen. Det innebär att tunnelbanan till Arenastaden kan bli försenad.

2020-10-06

2020-10-12

Här är arbetena som kan störa i Hagastaden

Arbeten i Hagastaden kan störa
2020-09-30

Vad gör nya tunnelbanan i Åkeshov?

Karta över tunnelbanan
Nya tunnelbanan syns nu på många platser i Stockholm. Vid Åkeshovs tunnelbanestation installerar vi fyra nya växlar i spåren för att bättre kunna hantera störningar när tunnelbanan har byggts ut. 

Publicerad 2020-07-20

De nya växlarna behövs för att öka möjligheterna att vända tågen i Åkeshov när den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden har kopplats ihop med Grön linje vid Odenplan. 

2020-07-20

Första sprängningen i Hagastaden

Sprängningsarbete i tunnel
Idag gick första sprängsalvan för Hagastadens arbetstunnel. 

Publicerad 2020-07-14

2020-07-15

"Det är häftigt att arbetet fortsätter"

Historisk tunnelbanaeutbyggnadsbild
Sten Nilsson var med och byggde ut Blå linje på 1960-talet. Redan då fanns planer på en fortsättning söderut och till Nacka.

Publicerad 2020-06-30

Tunnelbanenätet i Stockholm byggdes ut i olika etapper från 1930-talet till 1970-talet.

2021-11-16

Pages