Skip to main content

Nyheter - Nacka

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Vad tycker du om utbyggnaden?

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning.  

Publicerad 2020-11-05

2020-11-05

Utökad trafikpåverkan i centrala Nacka

Fyrbåksrondellen, fotograf Ryno Quantz
Från måndag 12 oktober utökas området där nya tunnelbanan arbetar med ledningsomläggningar i centrala Nacka till att omfatta flera körfält på Vikdalsvägen. Arbetet innebär risk för ökad köbildning och alla som har möjlighet ombeds att välja alternativa färdvägar.

Publicerad 2020-10-09

2020-10-14

Vilka är det som arbetar i Nacka?

Många byggprojekt är igång runt om i Nacka och de flesta märks på ett eller annat sätt. Här kan du läsa om vilka som arbetar just där du befinner dig. 

Publicerad 2020-09-30

I Nacka pågår många olika projekt, från Sickla till Skurubron, som bland annat har stor påverkan på framkomligheten. Nya tunnelbanan bygger tre arbetstunnlar – i Sickla, Järla och Skvaltan – och gör ledningsarbeten vid Nacka Forum.

2020-09-30

Förlängd avstängning gång- och cykelväg vid Skvaltan

Förlängd avstängning gång- och cykelväg Skvaltan
Gång- och cykelvägen förbi tunnelbanans arbetsområde vid Skvaltan kommer att vara stängd till och med slutet av november.  

Publicerad 2020-09-23

2020-11-04

Begränsad framkomlighet på Griffelvägen

Begränsad framkomlighet Griffelvägen
Ett körfält på Griffelvägen stängs av måndagen den 7 september till fredagen den 11 september mellan klockan 10 och 14.  

Publicerad 2020-09-04

2020-09-04

Alla arbetstunnlar i gång i Nacka

Nu är sprängningsarbeten igång för alla arbetstunnlar i Nacka
I veckan startade sprängningar på två platser i Sickla. Det är arbetet med arbetstunneln i Sickla och grundläggningsarbeten för Sickla stationshus som nu gått in i en ny fas. Det innebär att sprängningarna för samtliga arbetstunnlar i Nacka är igång. 

Publicerad 2020-08-14

2020-08-14

Sprängstart för tunnelbanan i Sickla

Karta över Sickla
I början av augusti startar sprängningsarbeten för nya tunnelbanan i Sickla. Det innebär att sprängningar är igång för samtliga tre arbetstunnlar i Nacka.

Publicerad 2020-07-17

Vid Värmdövägen, i höjd med Saltsjöbanans Nacka station, ligger ett bergrum där sprängningsarbetet för arbetstunneln snart börjar. Sprängningar kan ske måndag-fredag cirka kl.10.40, 12.40 och 14.40, samt på måndag-torsdag cirka kl.18.20.

2020-08-06

Nu börjar tunnelsprängningarna i Järla

Arbete i Järla
Från slutet av juli går arbetet i Järla in i en ny fas. Nu börjar själva arbetet med att borra och spränga ut arbetstunneln.

Publicerad 2020-07-17

Hela våren har det pågått sprängningar i Järla, men det har varit förberedande ovanjordssprängningar. Nu har man kommit så långt att arbetet med själva tunneln kan börja. Den nya fasen inleds den 23 juli och sprängningarna startar den 27 juli. 

2020-07-17

Avstängning gång- och cykelväg vid Skvaltan

Avstängning gång- och cykelväg Skvaltan
Från början av juli och i tre månader stängs gång- och cykelvägen förbi tunnelbanans arbetsområde vid Skvaltan. Gång- och cykelvägen stängs på grund av arbeten med en tillfällig gång- och cykelbro som ska byggas över arbetsområdet.

Publicerad 2020-06-24

2020-06-24

Pages