Skip to main content

Testsida bildvisning

Galleriblock Test K

Mellan Skeppsholmen och Fotografiska på Södermalm utförs provborrningarna.
Bild från sekvens i video om station Odenplan.